13. 06. 2019
(76/179)

Vybrali sme najlepšie príklady dobrej praxe v oblasti integrácie migrantov na Slovensku!

V rámci európskeho projektu Expect More sme sa mali možnosť zoznámiť s príkladmi dobrej praxe v oblasti integrácie migrantov na Slovensku, poskytnúť inšpiráciu a nové nápady pre prácu v oblasti sociálneho začleňovania!

Do pripravovanej Zbierka príkladov dobrej praxe v oblasti integrácie migrantov sme vybrali iniciatívu Kto pomôže?, projekt Ligy za ľudské práva Dajme šancu utečencom! a aktivitu Združenia mladých Rómov WASCO – práčovňa, ktorá pomáha.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí s nami na projekte spolupracovali a poskytli nám neoceniteľnú podporu a informácie o svojej práci!

 

Ďakujeme a želáme veľa úspechov: Vagus (projekt Dobre dobre), Zdravé regióny (projekt Zdravé komunity), Pasell SlovakiaCafé Radnička, International Organization for Migration (IOM) in Slovakia, Marginal, ZMOS, CVEK