16. 04. 2024
(175/176)

Stretnutie finalistov Roma Spirit 2023 v Bratislave

V utorok, 16. apríla 2024, sa v Bratislave stretli finalisti ostatného 15. ročníka Roma Spirit. Na ich počesť sa uskutočnilo počas dňa viacero výnimočných stretnutí. Organizátori sa postarali o príjemný a podnetný deň, ktorého cieľom bolo poďakovať a oceniť prácu a aktivity finalistov Roma Spirit 2023.

Deň začal  pri spoločnom čaji. Finalistov privítala Ľubomíra Slušná Franz, autorka myšlienky Roma Spirit a Magdaléna Rothová riaditeľka ACEC, organizátora ocenenia. Finalisti a členovia Prípravného výboru mali príležitosť sa bližšie spoznať, zdieľať skúsenosti a aj diskutovať o možnostiach budúcej spolupráce.

Následne sa všetci účastníci presunuli na recepciu do rezidencie Gautam A. Rana, veľvyslanca USA na Slovensku. Finalistov Roma Spirit 2023 privítal hostiteľ osobne so slovami: “Pred príchodom som poznal hlboko zakorenené a systémové výzvy, ktorým Rómovia čelia, vrátane predsudkov, diskriminácie a marginalizácie. Ale až keď som sa začal stretávať s jednotlivcami a skupinami, ako ste vy, začal som plne chápať tri veci.

Po prvé, rómska menšina je najväčším zdrojom nevyužitého potenciálu Slovenska. Po druhé, v každom kúte Slovenska je nespočetné množstvo jednotlivcov, lídrov, skupín a spoločností, vrátane vás všetkých, ktorých srdcia a mysle sa venujú zlepšovaniu situácie a práv rómskej menšiny v krajine. A po tretie, existujú riešenia problémov, ktorým Rómovia čelia.“

“Každý z vás tu dnes slúži ako dôkaz tejto pravdy. Chcem vám všetkým vyjadriť, že vaše príspevky sú neoceniteľné a majú hlboký vplyv. Vaše úsilie mení nielen životy jednotlivcov a ich rodín, ale pozdvihuje aj celé ich komunity,” dodal.

Laureáti a finalisti Roma Spirit 2023 mali možnosť predstaviť svoje projekty a diskutovať o spoločných záujmoch s americkými diplomatmi, členmi Prípravného výboru, partnermi ocenenia a predstaviteľmi Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske menšiny.

Záver dňa patril popoludňajšiemu programu, ktorý hostil Dr. Johannes Wimmer, veľvyslanec Rakúska na Slovensku. „Finalisti a laureáti ceny Roma Spirit sú inšpiráciou pre nás všetkých. Dovoľte mi využiť túto príležitosť a poďakovať sa finalistom a laureátom Ceny Roma Spirit 2023 za to, čo urobili pre podporu rešpektu, porozumenia a dialógu,“ uviedol veľvyslanec vo svojom príhovore.

Finalistov jubilejného ročníka a hostí prišiel osobne pozdraviť aj Róbert Dobrovodský, verejný ochranca práv. „Cením si, že som mal príležitosť osobne sa stretnúť s finalistami Roma Spirit 2023 a poďakovať im za ich aktívnu snahu zlepšovať životné podmienky Rómiek a Rómov a posilňovať inkluzívnu spoločnosť,“ uviedol po stretnutí verejný ochranca páv.

Stretnutie v Rakúskom kultúrnom fóre Bratislava bolo príjemnou príležitosťou zoznámiť sa s diplomatickou komunitou a diskutovať o budúcich plánoch a projektoch. Podujatie sa nieslo v duchu ocenení a uznaní voči všetkým účastníkom, ktorí sa aktívne angažujú v prospech jednotlivcov i celej spoločnosti. Celý deň sme si užili v priateľskej a slávnostnej atmosfére. Množstvo stretnutí, dialógov a podporných slov sa nieslo v duchu samotného oceňovania Roma Spirit, ktoré podporuje vzájomný rešpekt, spoluprácu a podporu.

Viac fotografií nájdete na www.romaspirit.sk