ACEC pri realizácii projektov cennými radami podporuje špeciálny Poradný výbor, do ktorého patria tieto osobnosti:

Carl Spielvogel

bývalý veľvyslanec USA na Slovensku

Barbaralee Diamonstein-Spielvogel

spolu-predsedkyňa poradného výboru

Pavol Demeš

občiansky aktivista, bývalý riaditeľ German Marshall Fund pre strednú a východnú Európu
Bratislava

Rainer Franz

člen správnej rady Flick Privatstiftung,
člen dozornej rady Allianz Bank Bulharsko