ACEC pri realizácii projektov cennými radami podporuje špeciálny Poradný výbor, do ktorého patria tieto osobnosti:

Barbaralee Diamonstein-Spielvogel

predsedkyňa poradného výboru

Pavol Demeš

občiansky aktivista, bývalý riaditeľ German Marshall Fund pre strednú a východnú Európu
Bratislava

Regina Ovesny-Straka

bývalá generálna riaditeľka Slovenskej sporiteľne

Robert Šimončič

člen správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, predseda správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave

Dr. Rainer Franz

člen dozornej rady Allianz Bank Bulharsko