Robert Šimončič

Róbert Šimončič má za sebou viac ako 30-ročnú profesionálnu kariéru v USA a na Slovensku.

Riadil slovenskú pobočku spoločnosti Microsoft, v apríli 2004 získal prestížne ocenenie IT osobnosť roka 2004 na Slovensku. Pred nástupom do Microsoft Slovakia pracoval v oblasti manažérskeho poradenstva, najprv v spoločnosti Price water house Coopers ako Principal Consultant a neskôr v IBM ako Senior Manager divízie Business Innovation Services v USA. Zaoberal sa hlavne obchodným poradenstvom v oblasti vytvárania stratégií firiem a vládnych organizácií.
Bol prezidentom Správnej rady Americkej obchodnej komory (AmCham) na Slovensku a tiež predsedom Európskej rady pre Americké obchodné komory (European Council of American Chambers of Commerce – ECACC. Od decembra 2010pôsobí ako generálny riaditeľ SARIO (Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu).

Róbert Šimončič pôsobí v správnych radách univerzít, od mája 2013 je predsedom Správnej rady UK v Bratislave. Je tiež aktívny v umeleckej komunite, kde sa dlhé roky podieľa na podpore prezentovania slovenského umenia v zahraničí.