• MISIA 1000

  Projekt Misia 1000: BABICA nadväzuje na našich 15 úspešných rokov rozvoja zdravotnej mediácie v projektoch Zdravé komunity a Spoločne za lepšie zdravie a práce v teréne…

 • Až kam…

  Až kam… je možné rozvinúť vzťah odevu, objektu a nositeľa a Až kam môžeme a dokážeme zájsť v experimentovaní s použitím nových výtvarných výrazových prostriedkov…

 • 3×3 ženy

  Projekt prezentuje spoločnú tvorbu troch trojíc žien, na troch samostatných výstavách, na troch odlišných miestach, tvoriacich v odlišných médiách…

 • Pozdrav pre Bielorusko

  Asociácia pre kultúru vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) pripravila pri príležitosti 10. výročia vstupu krajín Vyšehradskej štvorky…

 • UWGB – Study Abroad

  UWGB NA SLOVENSKU – LETNÝ ŠTUDIJNÝ POBYT 9.-19. jún, 2018 ACEC v spolupráci s Wisconsin Green Bay University už po niekoľký rok realizoval unikátny vzdelávací program, ktorý je štruktúrovaný tak, aby poskytol študentom, ktorých štúdijným odborom je komunitné ošetrovateľstvo, bohatý úvod a prezentáciu

 • EXPECT MORE – OČAKÁVAJÚ VIAC

  Rok 2015 na úrovni migračných tokov a tokov utečencov ukázal celej Európe, kde sú limity jej politík,  metodík, stratégií a prístupov. Existujúce stratégie týkajúce sa migrácie (legálnej i nelegálnej), rovnako ako integračné politiky spolu s financovaním a prioritami, sa stali zastaranými a absurdnými.

 • Zdravé komunity – advokácia

  V Slovenskej republike v súčasnosti neexistuje komplexný systém monitorovania zdravotného stavu znevýhodnených skupín obyvateľstva, ani právna úprava, ktorá by podporovala realizáciu aktivít a verejných politík, ktoré riešia otázku zdravotného stavu obyvateľov rómskych osád.

 • Sendreiovci le Orchestroha

  Novopripravovaný projekt je inšpirovaný okrem iného aj minuloročnými vystúpeniami na slávnostnom odovzdávaní ocenení Roma Spirit. Projekt spája 35 koncertných majstrov Štátneho komorného orchestra Žilina so 6 renomovanými hudobníkmi Sendreiovcami na čele s unikátnou vokalistkou Janou Sendreiovou a doplnený detským vokálnym

 • Šymon Kliman: Krásni ľudia

  Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa Rómov a vyhlásenia 4. ročníka ocenenia práce s rómskou komunitou Gypsy Spirit 2012 sme v Bratislave, na Hviezdoslavovom námestí, otvorili fotografickú výstavu Krásni ľudia Šymona Klimana. Tvorili ju portréty Rómov, ktoré nafotil v priebehu rokov

 • Zdravé komunity realizovali testovanie a liečbu HBV

  Projekt – testovanie a liečba HBV (žltačka typu B) je zameraný na testovanie a liečbu pacientov vo vylúčených lokalitách. Jeho cieľom je zlepšenie zdravia rómskej populácie a osvety v oblasti zdravotnej starostlivosti obyvateľov segregovaných rómskych osád na Slovensku a program