Pozdrav pre Bielorusko

Asociácia pre kultúru vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) pripravila pri príležitosti 10. výročia vstupu krajín Vyšehradskej štvorky…

UWGB – Study Outboard

UWGB NA SLOVENSKU – LETNÝ ŠTUDIJNÝ POBYT 9.-19. jún, 2018 ACEC v spolupráci s Wisconsin Green Bay University už po niekoľký rok realizoval unikátny vzdelávací program, ktorý je štruktúrovaný tak, aby poskytol študentom,

EXPECT MORE – OČAKÁVAJÚ VIAC

Rok 2015 na úrovni migračných tokov a tokov utečencov ukázal celej Európe, kde sú limity jej politík,  metodík, stratégií a prístupov. Existujúce stratégie týkajúce sa migrácie (legálnej i nelegálnej), rovnako ako

Zdravé komunity – advokácia

V Slovenskej republike v súčasnosti neexistuje komplexný systém monitorovania zdravotného stavu znevýhodnených skupín obyvateľstva, ani právna úprava, ktorá by podporovala realizáciu aktivít a verejných politík, ktoré riešia otázku zdravotného stavu

Sendreiovci le Orchestroha

Novopripravovaný projekt je inšpirovaný okrem iného aj minuloročnými vystúpeniami na slávnostnom odovzdávaní ocenení Roma Spirit. Projekt spája 35 koncertných majstrov Štátneho komorného orchestra Žilina so 6 renomovanými hudobníkmi Sendreiovcami na