• ČISTÉ RUKY – ZÁKLAD ZDRAVIA!

  Súčasná pandémia nám ukazuje, aká je hygiena rúk nesmierne dôležitá. Umývanie rúk je najjednoduchší spôsob ako zabrániť vzniku a šíreniu infekcií…

 • Sasto Phuripen – Zdravé starnutie

  Téma Rómskeho holokaustu, nie príliš často spomínaná a často odsúvaná na vedľajšiu koľaj v rôznych analýzach a historických prameňoch…

 • MISIA 1000

  Projekt Misia 1000: BABICA nadväzuje na našich 15 úspešných rokov rozvoja zdravotnej mediácie v projektoch Zdravé komunity a Spoločne za lepšie zdravie a práce v teréne…

 • Roma Spirit

  Od roku 2009 sa uskutočňuje udeľovanie ocenení Gypsy Spirit pre mimovládne organizácie, firmy a jednotlivcov za ich prácu s rómskou komunitou. Cieľom projektu bolo vytvoriť verejnú platformu a tradíciu pre každoročné celonárodné udeľovanie ocenení za aktivity a projekty, ktoré prinášajú

 • DOPAS – Dopravný asistent

  Významnou skupinou cestujúcich vlakmi ZSSK a zároveň znevýhodnenými uchádzačmi na trhu práce sú aj obyvatelia marginalizovaných komunít…

 • Až kam…

  Až kam… je možné rozvinúť vzťah odevu, objektu a nositeľa a Až kam môžeme a dokážeme zájsť v experimentovaní s použitím nových výtvarných výrazových prostriedkov…

 • 3×3 ženy

  Projekt prezentuje spoločnú tvorbu troch trojíc žien, na troch samostatných výstavách, na troch odlišných miestach, tvoriacich v odlišných médiách…

 • Pozdrav pre Bielorusko

  Asociácia pre kultúru vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) pripravila pri príležitosti 10. výročia vstupu krajín Vyšehradskej štvorky…

 • UWGB – Study Abroad

  UWGB NA SLOVENSKU – LETNÝ ŠTUDIJNÝ POBYT 9.-19. jún, 2018 ACEC v spolupráci s Wisconsin Green Bay University už po niekoľký rok realizoval unikátny vzdelávací program, ktorý je štruktúrovaný tak, aby poskytol študentom, ktorých štúdijným odborom je komunitné ošetrovateľstvo, bohatý úvod a prezentáciu

 • EXPECT MORE – OČAKÁVAJÚ VIAC

  Rok 2015 na úrovni migračných tokov a tokov utečencov ukázal celej Európe, kde sú limity jej politík,  metodík, stratégií a prístupov. Existujúce stratégie týkajúce sa migrácie (legálnej i nelegálnej), rovnako ako integračné politiky spolu s financovaním a prioritami, sa stali zastaranými a absurdnými.