Pozdrav pre Bielorusko

Asociácia pre kultúru vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) pripravila pri príležitosti 10. výročia vstupu krajín Vyšehradskej štvorky...

UWGB – Study Outboard

UWGB NA SLOVENSKU – LETNÝ ŠTUDIJNÝ POBYT 9.-19. jún, 2018 ACEC v spolupráci s Wisconsin Green Bay University už po niekoľký rok ...

EXPECT MORE – OČAKÁVAJÚ VIAC

Rok 2015 na úrovni migračných tokov a tokov utečencov ukázal celej Európe, kde sú limity jej politík,  metodík, stratégií a prístupov. ...

Zdravé komunity – advokácia

V Slovenskej republike v súčasnosti neexistuje komplexný systém monitorovania zdravotného stavu znevýhodnených skupín obyvateľstva, ani ...

Sendreiovci le Orchestroha

Novopripravovaný projekt je inšpirovaný okrem iného aj minuloročnými vystúpeniami na slávnostnom odovzdávaní ocenení Roma Spirit. Projekt ...

Šymon Kliman: Krásni ľudia

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa Rómov a vyhlásenia 4. ročníka ocenenia práce s rómskou komunitou Gypsy Spirit 2012 sme v ...

Adresná pomoc v núdzi

Zbierka šatstva sa uskutočňuje každoročne v novembri v určený deň a v rovnakom čase vo viacerých mestách po celom Slovensku. Zbierka je ...