Všetky aktivity sa môžu realizovať iba vďaka podpore ústretových partnerov. Dlhodobo spolupracuje s viacerými organizáciami v oblasti kultúry a ekonomiky, podnikateľským sektorom, vládnymi inštitúciami a mimovládnymi organizáciami s podobným zameraním.

Ďakujeme našim hlavným partnerom za ich podporu a pomoc je pre nás skutočne podstatná a veľmi si ju ceníme a vítame.

GlaxoSmithKline

partner projektu Spoločne za lepšie zdravie, Spoločne za lepšie zdravie – Luník 9 a PHASE – Personal Hygiene and Sanitation Education

Nadácia otvorenej spoločnosti

partner projektu Zdravé komunity a Roma Spirit

UNION zdravotná poisťovňa

partner projektu Zdravé komunity

Svetová zdravotnícka organizácia

partner projektov v oblasti zlepšovania zdravia znevýhodnených skupín

Slovak telecom

partner projektu Fond na vzdelávanie mladých rómskych umelcov (YRAEF).

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

partner projektu Zdravé komunity

Nadácia ACHMEA

partner projektu Tréning komunitných lídrov a projektu Zdravé komunity.

Nadácia SPP

realizované s finančnou podporou

Nadácia VÚB

realizované s finančnou podporou

Penta

partner

SQUIRE Patton Boggs

právne služby