Svetová zdravotnícka organizácia

Svetová zdravotnícka organizácia, SZO alebo WHO (angl. World Health Organization) je medzinárodná organizácia systému OSN, vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdraví. Centrálu má v Ženeve vo Švajčiarsku. SZO bola založená OSN 7. apríla 1948. Súčasná generálna riaditeľka je doktorka Margaret Chan. SZO zdedila veľa mandátov a zdrojov po svojom predchodcovi, Zdravotníckej organizácii (Health Organisation – HO), ktorá bola agentúrou Spoločnosti národov.

www.who.sk