Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorá realizovala desiatky projektov úspešných v národných aj medzinárodných súvislostiach. Už dvadsať rokov uskutočňujeme projekty orientované na podporu medzinárodnej kultúrnej výmeny, upevňovanie a zlepšovanie komunikácie, medziľudských vzťahov, sociálnu oblasť a vzdelávanie.

Projekty ACEC uskutočňujeme v mnohých mestách po celom svete – v New Yorku, vo Washingtone, D.C., v Betleheme, Berlíne, vo Varšave, v Bruseli, Paríži, Belehrade, vo Viedni, v Constanzi, Ulmerfelde, Tournai, Prahe, Brne, Sarajeve, Minsku, vo Vitebsku a, samozrejme, aj v Bratislave, Košiciach a ďalších mestách na Slovensku.

Viaceré z projektov, ako napr. Mesiac slovenskej kultúry v New Yorku, Sme na jednej lodi, Vitaj porozumenie, Urobme TO!, Nezakrývajme si oči, Slovenská sezóna vo Varšave, Biely pozdrav pre Bielorusko, Slovensko – Európa v malom, V4 mojimi očami, Zdravé komunity a Roma Spirit, zarezonovali  na Slovensku aj v krajinách realizácie svoju myšlienkou, rozsahom a kvalitou.

Neoddeliteľnou súčasťou aktivít Asociácie boli aj vzdelávacie činnosti pre sociálne vylúčené skupiny. Vzdelávacie aktivity Asociácie sa od roku 2002 sústreďovali na obyvateľov rómskych osád na východnom Slovensku. V minulosti ACEC vzdelával prevažne obyvateľov osád v projektoch Zdravé komunity a Spoločne za lepšie zdravie, prostredníctvom ktorých malo prácu 193 asistentov a koordinátorov osvety zdravia v 174 lokalitách.

Poslaním ACEC je budovať porozumenie, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor pre ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Pri napĺňaní svojho poslania spolupracujeme s partnerskými mimovládnymi organizáciami, inštitúciami a spoločnosťami doma a vo svete.

Dokument natočený k 15. výročiu ACEC: