AKO NÁS MÔŽETE PODPORIŤ:

1. Priamym vkladom na samostatný účet

Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.

SWIFT kód: TATRSKBX

Číslo účtu v IBAN formáte: SK03 1100 0000 0029 2883 5813

 

2. Partnerskou spoluprácou dobrovoľníkov a podnikateľských subjektov v rôznych oblastiach

Úprimne si vážime našich partnerov a dlhodobo úspešné spolupráce. Ďakujeme, že sa podujali s nami vykročiť na nové neprebádané územia a nebáli sa otvoriť ani chúlostivé témy.

Vítame nové partnerstvá a podporu, ktorá nám umožní zachovať kontinuitu a pokračovať v dlhodobo realizovaných projektoch, ako tie, vďaka ktorým sa môžeme pustiť do nových aktivít.

návod: dobrovoľníci

 

3. Asignáciou časti dane fyzickej alebo právnickej osoby

Veľmi pekne ďakujeme za podporu nášmu úsiliu asignáciou 2% (3%) z Vami zaplatenej dane. Darované prostriedky z asignácie dane využívame výhradne na financovanie našich programov a projektov.

návod: zamestnancifyzické osoby alebo právnické osoby

Vyplnené tlačivo pošlite, prosím, najneskôr do 30. apríla na príslušný daňový úrad.