Už od roku 1999 napĺňa Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) svoje poslanie budovať porozumenie, podporovať kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a komunikáciu. Cesta, ktorou sme sa vydali, nie je vždy ľahká. Je však jedinečná. Otvára myseľ i srdcia. Vedie na pódiá svetových kultúrnych centier i do osád, keď jediné, čo zostalo, je nádej.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa s nami nebáli vykročiť na neprebádané územia a otvoriť citlivé témy. Úprimne si vážime naše partnerstvo, pretože je založené na obojstrannej dôvere, podpore a úcte.

Ďakujeme poradnému výboru. Vaša skúsenosť a opora sú našimi koreňmi. Za nadšenie, úsilie a odhodlanie, ktoré nám dáva krídla, ďakujeme tímu asociácie aj širšiemu okruhu spolupracovníkov, odborníkov a nadšencov.

Tešíme sa na nových partnerov, s ktorými sa môžeme pustiť do nových výziev! Veríme, že nové spolupráce nám prinesú priateľstvá, rovnako silné emócie i úsmev, vďaka ktorým sa svet stane opäť lepším miestom pre nás všetkých!

Povedali o nás:

Richard Koky pre ACEC

Predseda Riadiaceho výboru, hlavný expert pre terén v Zdravé komunity n.o.

Darina Sedlaková pre ACEC

Riaditeľka Kancelárie WHO Slovensko.

Pavol Demeš pre ACEC

Občiansky aktivista, bývalý riaditeľ German Marshall Fund pre strednú a východnú Európu
Bratislava

Michal Kubo pre ACEC

Riaditeľ Zdravé komunity n. o

Gitana pre ACEC

Speváčka