OPERAČNÉ STREDISKO ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby uskutočnilo v rámci projektu Zdravé komunity školenie 90 rómskych zdravotných asistentov k spolupráci pri zásahoch rýchlej zdravotnej pomoci.

www.emergency-slovakia.sk