NADÁCIA ACHMEA

Nadácia Achmea podporila projekt Tréning komunitných lídrov a projekt Zdravé komunity.

www.achmea.nl