NADÁCIA SPP

Nadácia SPP finančne podporuje projekt Fond na vzdelávanie mladých rómskych umelcov (YRAEF) od jeho vzniku v roku 2005.

Spoločnosť SPP patrí medzí najvýznamnejšie filantropické subjekty na Slovensku. Dlhodobo podporuje  rozvíja aktivity smerujúce k trvalo udržateľnému rozvoju. Ide napríklad o projekty na ochranu životného prostredia , poradenstvo smerujúce k znižovaniu spotreby energií a zvyšovanie energetickej efektívnosti, ale tiež viacero verejnoprospešných, sponzorských a ekologických aktivít, ktoré realizuje SPP aj prostredníctvom Nadácie SPP a neinvestičného fondu Eko Fond.

www.nadaciaspp.sk