Regina Ovesny-Straka

Pani Regina Ovesny-Straka začala jej profesionálnu  karieru v Creditanstalt Bankverein vo Viedni, kde mala na starosti niekoľko manažérskych pozícií. Od roku 1994, zastávala funkciu ako člen a hovorca správnej rady Creditanstalt, a.s. Bratislava na štyri roky a v roku 1999 sa stala predsedkyňou predstavenstva banky v Rakúsku Creditanstalt Slovensko,a.s.

Strávila osem rokov (2001-2009)  ako predsedkyňa predstavenstva Slovenskej Sporiteľne, a.s. mala dohľad nad  maloobchodnými tržbami, produktovým  manažmentom, PR a mnoha ďalšími. V rovnakom období zastávala pozíciu  prezidentky Slovenskej bankovej asociácie.

V nasledujúcich rokoch (2009-2014) sa stala predsedkyňou  predstavenstva  Salzburger Sparkasse Bank AG, a taktiež  Prezidentka Landesverband Mitte West v Rakúskej sporiteľni.

V roku 2014, pani Ovesny-Straka pôsobila ako predsedkyňa predstavenstva a následne v roku 2015 pôsobila ako predsedkyňa predstavenstva  Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group. Počas tohto obdobia taktiež pôsobila ako prezidentka Slovenskej bankovej asociácie.