23. 02. 2024
(172/179)

Vzdelávanie pre babice z projektu Misia 1000

Vzdelávanie pre babice z oblastí Spišskej Novej Vsi a Kežmarku.

www.misia1000.sk

Projekt “Misia 1000” získal grant v sume 199 000€. Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sume 29 997€. Cieľom projektu Misia 1000 je mobilizovať sociálny kapitál a vytvárať kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy a deti z marginalizovaného prostredia. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

www.norwaygrants.sk/ldi