08. 04. 2024
(174/176)

Medzinárodný deň Rómov je oslavou i pripomienkou!

Medzinárodný deň Rómov je dňom oslavy rómskej kultúry, histórie i tradícií. Pripomíname si však aj snahu Rómiek a Rómov o sebaurčenie, prijatie a rovnosť.

Medzinárodný deň Rómov, ktorý si pripomíname od roku 1990, pripadá na 8. apríla. Dátum pripomína prvé celosvetové stretnutie Rómov, ktoré sa konalo od 8. apríla do 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne.

Toto stretnutie, v podstate prvý Svetový kongres Rómov (Romano kongreso lumiakro), sa stal prvým oficiálnym a jednotným politickým vystúpením Rómov. Na kongrese sa zúčastnili rómske delegácie zo 14 štátov. Československo zastupoval Miroslav Holomek a Ján Cibuľa, rodák z Klenovca, ktorý sa stal jednou z najvýznamnejších rómskych osobností Slovenska.

Účastníci kongresu odmietli nesprávne pomenovania „Cigáni, Zigeuner, Gipsy“, ktoré po stáročia znamenali očierňovanie, marginalizáciu a vylúčenie a dohodli sa na spoločnom označení Rómovia. Spoločne sa dohodli na rómskej zástave, dovtedajšie dva pruhy – modrý (symbol neba) a zelený (znázornenie spätosti Rómov s prírodou) doplnil v strede červený kruh, symbol Ašókskej čakry. Za rómsku hymnu prijali pieseň ľudovú pieseň „Gelem, gelem“.

Delegáti taktiež založili medzinárodnú organizáciu Rómov – Union Romani (Únia Rómov), ktorá zastupovala 71 rómskych organizácií z 21 štátov. V marci 1979 sa stala poradným orgánom Organizácie Spojených národov (OSN). V súčasnosti sa nazýva Medzinárodná rómska únia (International Romani Union, IRU). Podkomisia OSN pre prevenciu diskriminácie uznala existenciu Rómov ako svojbytnej národnej etnickej skupiny v roku 1997. Od roku 1999 je Medzinárodná rómska únia členom sekcie mimovládnych organizácii pri OSN.

Rómovia sú druhou najpočetnejšiu menšinou v Slovenskej republike. V roku 1991 prijala slovenská vláda Zásady vládnej politiky k Rómom, ktorou uznala etnickú svojbytnosť Rómov na úrovni ostatných menšín. Rómovia sa tak stali oficiálnou národnostnou menšinou.

V rámci sčítania 2021 sa k rómskej národnostnej menšine prihlásilo 156 164 obyvateľov Slovenska, čo predstavuje takmer tri percentá populácie. Ako svoj materinský jazyk uviedlo rómčinu 100.526 obyvateľov.

„V dnešný deň oslavujeme bohatú kultúru, ktorou Rómovia a Rómky obohatili a obohacujú kultúrne dedičstvo – nielen Slovenska, Európy, ale i celého sveta,“ uviedla Magdaléna Rothová, riaditeľka ACEC, producentka Roma Spirit. „Rómky a Rómovia sú súčasťou nášho kultúrneho, spoločenského i ekonomického života. A mám nádej, že spoločným úsilím prekonáme výzvy, ktorým napriek dlhej ceste ktorou sme prešli, stále čelia. Nielen ku dnešnému dňu, želám všetkým Rómkam a Rómom, aj všetkým ostatným, aby sme mohli žiť rovnoprávne a v porozumení, a aby sme boli posudzovaní podľa našich činov, a nie farby pokožky či pôvodu,” dodala.