13. 02. 2024
(171/176)

Hľadáme terénnu koordinátorku a mentorku do projektu Misia 1000

Hľadáme do tímu v projekte MISIA 1000 TERÉNNU KOORDINÁTORKU A MENTORKU, konkrétne v meste Kežmarok a Vranov nad Topľou alebo ich okolí. V rámci aktivít sa zameriavame na kľúčové výzvy spojené so starostlivosťou o matku a dieťa, ranou starostlivosťou a rozvojom rodičovských zručností prevažne v prostredí generačnej chudoby.

Intervencie, v domácom aj v nemocničnom prostredí, realizujú školené babice. Babice šíria osvetu medzi tehuľkami a matkami, poskytujú podporu, prepájajú ženy a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pomáhajú s predpôrodnou prípravou aj so starostlivosťou o novorodenca a batoľa.