Pavol Demeš

Pavol Demeš sa narodil 8.1. 1956 v Topoľčanoch a vyrastal vo Vrábľoch, kde získal základné a stredoškolské vzdelania. V roku 1975 začal študovať biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a po dvoch rokoch prestúpil na špecializáciu na Univerzitu Karlovu v Prahe.

Po ukončení štúdia v roku 1980 sa vrátil na Univerzitu Komenského  na Ústav parazitológie, kde obhájil kandidátsku dizertáciu (doktorát získal na KU v Prahe). Na parazitologickom,  neskôr na Imunologickom ústave UK, pôsobil desať rokov, z toho jeden rok bol na študijnom pobyte na University of South Alabama v USA. Publikoval desiatky odborných článkov, viedol početné študentské vedecké práce, diplomové práce a troch ašpirantov.

Po Nežnej revolúcii vstúpil do verejného života. Od roku 1990 pôsobil na Ministerstve školstva SR  ako riaditeľ odboru medzinárodnej spolupráce, následne ako minister medzinárodných vzťahov SR  (1991-92), riaditeľ Slovenskej akademickej informačnej agentúry – SAIA (ktorú v roku 1990 spoluzakladal) a od roku 1993-97 bol poradcom prezidenta republiky pre zahraničnú politiku.

V rokoch 1997-2000 opať viedol SAIA. Od roku 2000 pôsobí vo významnej americkej mimovládnej organizácii German Marshall Fund,  najprv ako riaditeľ pre strednú a východnú Európu so sídlom v Bratislave a od septembra 2010, už v slobodnom povolaní,  je  analytikom (senior transatlantic fellow) GMF US. Dr. Demeš publikoval veľké množstvo populárnych člankov, odborných študií i knižných publikácií z oblasti medzinárodnných vzťahov a občianskej spoločnosti doma i v zahraničí. Aktívne fotografuje.

Jeho fotografie boli vystavované a publikované v rôznych krajinách sveta. Od februára 2014 má v Slovenskej tlačovej agentúre TASR na internetovej televízii tablet.tv dve vlastné relácie o medzinárodných vzťahoch a diplomacii.

Z početných ocenení Dr. Demeša sú najvýnamnejšie: EU-US Democracy and Civil Society Award (1998), USAID Democracy and Governance Award  (1999),  dve štátne vyznamenania  – Holandský kráľovský rád  Rytier rádu  Oranje Nassau (2005), Juhoslovanská hviezda prvej triedy (2005), South East Europe Media Organization Human Rights  Award (2009), Medal of Honor, Friends of Slovakia, USA (2011), Cena ministra kultúry Bulharskej republiky (2014).