Kto pomôže?

Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH) je občianske združenie vysokoškolských študentov a mladých absolventov, ktorí sa venujú vízii aktívne prispievať k pochopeniu a rozvoju skutočnej kresťanskej viery a kultúry na Slovensku.

Projekt „Kto pomôže?“, ktorý bol predstavený spoločnosti, má národný vplyv na jednu z najzraniteľnejších skupín, hodnú medzinárodnej ochrany, pričom ide buď o utečencov alebo osoby požívajúce doplnkovú ochranu. Poukazujú na to, že pomoc blížnemu v núdzi je veľkou šancou pomôcť našej spoločnosti stať sa zdravšou a udržateľnejšou.

SLH požiadala slovenskú vládu, aby prijala 100 utečeneckých a vysídlených rodín zo Sýrie a Iraku na Slovensko. Zároveň chce, aby vláda dôstojne predstavila perspektívu integrácie rodín do slovenskej spoločnosti. Prichádza s myšlienkou vytvoriť verejný prísľub tisícok slovenských rodín, jednotlivcov, organizácií, cirkví a spoločností, ktoré sa zaviazali k integrácii žien, mužov a detí do slovenskej spoločnosti. Usilujú sa o odbornú pomoc a pomoc pri výmene utečencov a prijímaní pomoci

s partnermi z mimovládneho sektora, ktorí dlhodobo pôsobia v oblasti integrácie, aby utečenci neboli nútení uchýliť sa k prevádzačom alebo obchodníkom s ľuďmi, aby našli riešenie.

SLH hľadala 1000 dobrovoľníkov, ktorí by pomohli rodinám zo Sýrie alebo Iraku, ak im bude na Slovensku ponúknutý azyl. SLH následne vyzvala vládu, aby úplne prijala utečencov a vysídlené rodiny zo Sýrie a Iraku.

Čo navrhuje SLH: pomoc s ubytovaním, pomoc pri hľadaní práce, integrácia utečencov do komunity, predstavenie utečencov ľuďom v okolí a pomoc pri budovaní zmysluplných vzťahov a priateľstiev, strávenie pár hodín v mesiaci s utečencami.

 

Kvantitatívne výsledky:

48 dobrovoľníkov bolo vyškolených v štyroch mestách po celom Slovensku, viac ako 40 príjemcov dobrovoľníckej podpory z hľadiska jazykového vzdelávania, stráženia detí, hľadania zamestnania, hľadania ubytovania a zabezpečenia, 1 PC kurz organizovaný a navštevovaný 10 študentmi, 4 organizované komunitné aktivity, pričom sa každej zúčastnilo 20-50 ľudí.

Blízky východ sa stretáva s najväčšou utečeneckou krízou od roku 1948, pričom sa veľký počet ľudí zo Sýrie a Iraku stal obeťami niekoľko rokov trvajúcej civilnej vojny a prenasledovania teroristickou skupinou islamistického štátu. Jediný spôsob, ako sa mohli zachrániť pred nebezpečenstvom, bolo utiecť. Viac ako 3,9 milióna občanov zo Sýrie a viac ako 1,9 milióna irackých občanov bolo nútených utiecť zo svojich domovských krajín a nájsť útočisko v dočasných domovoch roztrúsených po celom svete. Väčšina z nich už nemá žiadnu nádej na návrat do svojich pôvodných domovov a to nie z vlastnej viny.

SLH pevne verí, že úspech integrácie utečencov závisí od angažovanosti jednotlivých členov spoločnosti s dôrazom na skutočnú zmenu z vnútra. Jadro ich aktivít sa preto zameriava na dobrovoľnícky program a prináša tak inováciu a podporu sektoru integrácie utečencov.

Dobrovoľníctvo má dvojaké výhody: Po prvé, ide o prirodzené zvyšovanie povedomia o jednotlivých aktivitách, v rámci ktorého sa jednotlivci dozvedia viac o situácii, v ktorej sa utečenci nachádzajú, a to cez skúsenosti z prvej ruky, pričom tieto skúsenosti môžu následne lepšie a dôveryhodnejšie šíriť ďalej vo svojej vlastnej komunite. Po druhé, kontakt so slovenským dobrovoľníkom umožňuje utečencom vybudovať most do našej spoločnosti, lepšie ju spoznať a postupne nadobudnúť pocit spolupatričnosti. Dobrovoľníci zvyčajne otvárajú bránu svojim novým priateľom z radov utečencov.

V rámci dobrovoľníckeho programu venuje SLH veľkú pozornosť výberu, príprave a správcovstvu dobrovoľníkov. Výberová fáza začína komplexným testovaním, po ktorom nasleduje pozvánka na celodenné školenie, ktoré pripravuje dobrovoľníkov na typ osoby, ktorej budú pomáhať a na špecifiká jeho situácie. Po absolvovaní tréningu sa podpíše dobrovoľnícka zmluva. Pokiaľ ide o správcovstvo, dobrovoľníci majú k dispozícii koordinátora, odborný dohľad vyškoleného psychológa k dispozícii každé dva mesiace a stretnutia skupiny každé tri mesiace, na ktoré je pozvaný odborník v oblasti integrácie. SLH verí, že poskytovanie takto rozsiahleho rámca prípravy a podpory umožňuje dobrovoľníkom lepšie sa učiť a chápať hĺbku integračnej výzvy utečencov a tiež im pomáha v dlho-dobejšom aktívnom zotrvaní bez toho, aby boli demotivovaní a aby sa chceli vzdať.

 

www.ktopomoze.sk