Dáme šancu utečencom!

Liga za ľudské práva na svojich webových stránkach spustila kvalitný e-learningový program s názvom „Dajme šancu utečencom“.

Tento e-kurz sa zameriava hlavne na vysvetlenie základných pojmov, faktov a rôznych informácií týkajúcich sa utečencov, napr.: čísla a fakty, kto sa považuje za utečenca a kto nie, prenasledovanie utečencov a jeho dôvody, práva a povinnosti utečencov, miestna integrácia utečencov, informácie a vysvetlenie spoločného európskeho azylového systému.

Projekt je zameraný na zvyšovanie informovanosti o súčasnej slovenskej utečeneckej a azylovej situácii, prináša objektívne fakty do verejnej diskusie a zameriava sa na senzibilizáciu ľudí v rámci problémov utečencov pomocou súvisiacich videí s utečencami v reálnom živote integrujúcimi sa do slovenskej spoločnosti.

E-kurz a súvisiace videá sú k dispozícii online zadarmo a ich cieľom je pomôcť pedagógom, učiteľom a tým, ktorí potrebujú základné informácie o utečencoch a migrantoch v rámci svojich seminárov. Ukazujú tiež skutočných utečencov žijúcich na Slovensku a bojujúcich proti stereotypom a xenofóbii.

E-kurz prichádza s objektívnymi skutočnosťami o utečencoch, integráciou utečencov a azylovými postupmi na Slovensku a zvyšuje povedomie o prázdnom priestore v tejto veci v slovenskom verejnom diskurze. Videá utečencov žijúcich na Slovensku sú k dispozícii online, aby pomohli ľuďom bojovať proti predsudkom a stereotypom voči utečencom. Celý kurz poskytuje každému, kto hľadá základné informácie o utečencoch, kvalitný a ľahko dostupný podkladový materiál v slovenskom jazyku. Videá si tiež môžete prezerať ako nástroj, ktorý je možné použiť v rámci niekoľkých diskusií a workshopov. Videá tiež riešia problém neschopnosti malého počtu utečencov na Slovensku pravidelne kombinovať svoj profesionálny život s účasťou na seminároch, školeniach a kurzoch. Videá môžu používať učitelia v škole alebo lektori na seminároch.

Môžeme smelo povedať, že videá majú vplyv na celú krajinu, pretože sú bezplatné a ľahko dostupné pre každého, kto potrebuje informácie o migrácii a utečencoch na Slovensku.

Elektronický kurz a videá sú navrhnuté tak, aby sa mohli používať bez akýchkoľvek iných materiálov alebo pokynov.

Je to po prvýkrát, čo sa v slovenskom jazyku zobrazuje komplexný online materiál o utečencoch. Doteraz neboli k dispozícii žiadne videá so skutočnými utečencami žijúcimi na Slovensku.

 

www.hrl.sk/sk