Žijeme spolu

Projekt Žijeme spolu, realizovaný v rokoch 2005 – 2007, pozostával z mediálnej kampane a informačnej vzdelávacej kampane na školách. ...

Nezakrývajme si oči

Projekt Nezakrývajme si oči sme verejnosti predstavili na vernisáži fotografií 19. mája 2005 v Bratislave súborom portrétov fotografa ...

Biely pozdrav pre Bielorusko

Koncom roka 2005 sme zorganizovali podujatie na prezentáciu Slovenska v Bielorusku. Cieľom projektu bolo prostredníctvom kultúry podnietiť ...

Slovensko – Európa v malom

Slovensko – Európa v malom bol projekt realizovaný v roku 2004 zameraný na prezentáciu Slovenska v krajinách Európskej únie. Hlavným ...

Slovensko – krajina od vedľa

Projekt „Slovenská sezóna vo Varšave“, ktorý Asociácia zrealizovala v roku 2002 sa stal medzníkom vo vzájomných slovensko-poľských ...

Sme na jednej lodi

11. septembra 2001 sme s ohromením sledovali hlavné správy. Celý svet obletela informácia o teroristickom útoku na „dvojičky“. Tragédia, ...

Vitaj porozumenie

Cieľom projektu Vitaj porozumenie, realizovaného v roku 2000 bolo vybudovať „most porozumenia“ medzi krajinami s odlišnými kultúrami, v ...