Back to projects

O PROJEKTE

Výstava pri príležitosti 10. výročia vstupu krajín V4 do Európskej únie.

Asociácia pre kultúru vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) pripravila pri príležitosti 10. výročia vstupu krajín Vyšehradskej štvorky do Európskej únie kultúrno-komunikačný projekt, výstavu s názvom Pozdrav pre Bielorusko, pre dve bieloruské mestá – Minsk a Vitebsk. Z každého štátu V4 sa zúčastnila dvojica autorov – fotograf a skladateľ, – ktorá spoločne pripravila audio-vizuálnu správu o aktuálnom stave vlastnej krajiny a spoločnosti. Fotografi vytvorili slide-show z vlastných portfólií, skladatelia skomponovali pre tento výber hudbu, ktorá vystihuje súčasný zvuk a atmosféru krajiny, z ktorej pochádzajú. Všetci autori zachytávajú zmeny, ktorými prešli Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko za ostatných desať rokov, teda od vstupu do EÚ. A na fotografiách i v hudbe sa odrážajú aj javy, ktoré sú každej krajine vlastné a nemenia sa napriek veľkým spoločenským pohybom.

PREČÍTAŤ SI VIAC O PROJEKTE

Slovenský fotograf Boris Németh prezentoval zábery z cyklu Na ceste. Venuje sa v ňom cirkevnému životu, dôležitým spoločenským udalostiam a folklóru na Slovensku.

Tomáš Pospěch z Česka sa predstavil súbormi Bezúčelná procházka, Urbanity a Země česká, domov můj?, v ktorých mapuje obraz českej krajiny tromi rôznymi spôsobmi. V cykle Bezúčelná procházka skúma vizuálnu stránku vidieckych futbalových ihrísk a zápasov. V Urbanity zachytáva zmeny, ktorými sa podpísala na tvári krajiny architektúra globálnych obchodných reťazcov a spoločností. A Země česká, domov můj?, to sú výjavy z každodenného života českého občana.

Agnieszka Rayss z Poľska vníma svet okolo seba zo ženského uhla pohľadu a fotografuje najmä súťaže krásy. Jej obrazový cyklus American Dream otvoril divákom dvere do sveta súčasných poľských žien rôzneho veku, do ich snov, túžob a predstáv.

Maďarský fotograf Péter Puklus zas predstavil osobnú, intímnu rovinu premien. Na snímkach zo série Jeden a pol metra zachytáva svoje bezprostredné okolie – rodinu a priateľov, ale aj exteriéry a interiéry, na ktorých sa takisto prejavujú prúdy doby.

Inštalovanie výstavy v štyroch samostatných miestnostiach umožňovalo návštevníkom putovať galériou podľa záujmu a sústrediť sa na výstavu ako celok, alebo len na jej časť.

Výstava mala bieloruskej odbornej i laickej verejnosti tlmočiť informácie o fyzických i mentálnych pohyboch v európskom priestore, v neposlednom rade mala podať správu o stave slobodnej spoločnosti za ostatných desať rokov. Prezentácie jednotlivých umelcov ponúkli obraz reálneho stavu vecí. Napriek subjektívnemu pohľadu sa autorom podarilo zachytiť aj objektívne javy v okolí a predať informácie publiku.

Na otvorení výstavy sa v oboch mestách zúčastnili zástupcovia jednotlivých veľvyslanectiev a kultúrnych inštitútov V4 v Bielorusku. Krátkym prejavom zahájil podujatie veľvyslanec Slovenskej republiky Miroslav Mojžita. Ako povedal: „Prezentované fotografie sú aj kritické, nakoľko slobodná spoločnosť poskytuje možnosť vyjadrovať sa otvorene.

Návštevníci Umeleckej galérie Michaila Savického v Minsku a Vitebskej štátnej medicínskej univerzity radu Družby národov mali možnosť vidieť výstavu Pozdrav pre Bielorusko do 1. októbra 2014.

FOTOGALÉRIA

Z výstavy

©Boris Németh