Back to projects
2015 / Kultúra

Sendreiovci le Orchestroha

O PROJEKTE

Novopripravovaný projekt je inšpirovaný okrem iného aj minuloročnými vystúpeniami na slávnostnom odovzdávaní ocenení Roma Spirit. Projekt spája 35 koncertných majstrov Štátneho komorného orchestra Žilina so 6 renomovanými hudobníkmi Sendreiovcami na čele s unikátnou vokalistkou Janou Sendreiovou a doplnený detským vokálnym zborom Čercheňora (prevažne rómskych detí zo znevýhodneného prostredia). Spojenie špičkových hudobných telies vytvorí intenzívne stretnutie plné hudby, krásy a energie v v koncertnej dĺžke v dramaturgii a aranžmánoch Slavomíra Solovica. Plánované je vystúpenie na festivale Pohoda ako aj vystúpenia ostatných letných festivaloch a v rámci slávnostného oceňovania Roma Spirit 2015. Spájanie kultúr a žánrov približuje rozličné kultúry širokému publiku a zároveň prispieva prostredníctvom akceptácie v kultúrnej oblasti k šíreniu tolerancie a porozumenia aj v iných oblastiach spolužitia majority a rómskej menšiny.

PREČÍTAŤ SI VIAC O PROJEKTE

Hudobná dramaturgia vychádza z formy barokového útvaru concerta grossa, kde sa malé inštrumentálne zoskupenie strieda s veľkým telesom. Pri výbere hudobných skladieb  a samotnej kompozícii vychádza hudobný dramaturg, Slavomír Solovic,  z rómskeho folklóru. Použitím jeho špecifických tém a textúr prepracovaných do modernej orchestrálnej podoby a vkladaním súčasných rytmov, kadencií a harmónií vznikne priestor na využitie štýlového, zvukového, dynamického a farebného kontrastu medzi malým tradičným zoskupením nástrojov obsadeným rómskymi muzikantami (concertino) a ostatnými hráčmi v orchestri – 35 – 40. (concerto grosso). 
Obe skupiny sa navzájom ovplyvňujú – živelnosť a drive sa prenesie do partov a rustikálneho výrazu orchestrálneho telesa a naopak kultivovanosť a disciplína do tradičnej rómskeho hudby. Atmosféru doplní detský vokálny zbor Čercheňora v zostave 35 detí. Symbióza troch hudobných telies vytvorí unikátnu hudobnú fúziu, kde sa prvky z oboch hudobných oblastí (vážnej hudby a rómskeho folklóru) spoja do jednotného citlivo vyváženého diela.

Sendreiovci a Čerchenora spolu na pódiu

Štátny Komorný Orchester Žilina (v zahraničí používa oficiálny názov Slovak Sinfonietta) vznikol roku 1974 ako jediný orchester „mozartovského typu“ na Slovensku. Odvtedy si získal významné postavenie nielen na Slovensku a v Čechách, ale v krátkom čase sa mu podarilo dosiahnuť vynikajúce renomé aj v zahraničí. Roku 1977 získal orchester medzinárodné uznanie, keď sa stal festivalovým orchestrom Salzburger Festspiele. Zakrátko dostal pozvanie na Pražskú jar a potom nasledovali úspešné koncerty na mnohých festivaloch v celej Európe. Orchester uskutočnil už vyše 2800 koncertov takmer vo všetkých štátoch Európy, v Tunise, Turecku, Arménsku, Číne, štyrikrát v Japonsku, dvakrát v USA, dvakrát v Kanade a ako prvý slovenský orchester na juhoamerickom kontinente v Brazílii.

Veríme, že spojenie živelnosti rómskeho folklóru a nekompromisnosti a dôslednosti vážnej hudby, prinesie tisícom poslucháčov mnoho radosti a inšpirácie do každodenného života počas živých vystúpení aj vďaka audiovizuálnym záznamom doma i v zahraničí.

Zloženie orchestra (40 hudobníkov): prvé husle (6x), druhé husle (6x), violy (4x), violončelá (5x) a kontrabasy (2x), flauta (2x), hoboj (1x), clarinet (1x), fagot (1x), trubky (2x), lesný roh (3x), trombone (2x), tuba (1x), harfa (1x) a perkusie a bicie nástroje (3 hráči).

Sendreiovci je skupina, ktorá vznikla v roku 1997 a odvtedy účinkovala na množstve festivalov a koncertov na Slovensku aj v zahraničí. Hudobníci okolo Vlada Sendreia sa snažia zachovať pôvodnú Rómsku pieseň pre nasledujúce generácie a šíriť a propagovať rómsky folklór aj medzi majoritnú spoločnosť. Skupina je aj doprovodnou kapelou známeho rómskeho tanečného súboru Romani Luluďi z Kokavy nad Rimavicou. Kokavčania sa aktívne zapájajú do práce kultúrno – výchovného občianskeho združenia Láčho Drom a z ich dielne už vyšlo množstvo projektov na zachovanie Rómskej kultúrnej tradície. K významným počinom kapely patria vstúpenia v Carnegie hall a drom a spolupráca na hudbe k holywoodskemu filmu Sherlock Holmes.

Sendreiovci zloženie: kontrabas, husle, klarinet, harmonika, cimbál a dva vokály (mužský a ženský).

Čercheňora je alternatívny program vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Projekt Čercheňora vznikol v roku 2005 a vzhľadom k pozitívnym výsledkom sa v jeho realizácii a systematickej príprave detí pokračovalo. Praktickým dôkazom úspešnosti a udržateľnosti sú úspechy detí a pedagógov počas ostatných desiatich rokov. Vzdelávanie absolvovalo spolu viac ako 300 detí. V súčasnosti navštevuje odbornú prípravu 62 detí.

Prostredníctvom programu hudobnej výchovy vytvárame priestor na zmysluplné mimoškolské aktivity, ktoré podporujú a rozvíjajú potenciál detí a mládeže z lokalít rómskych osád. Najtalentovanešie z detí zo všetkých lokalít, v ktorých sa projekt realizuje, sú členmi vokálneho zboru Čercheňora (Hviezdičky). Reprezentatívny spevácky zbor Čercheňora sa skladá z 35-40 detí s najvýraznejším talentom vo veku od 5 do 17 rokov.

Okrem pravidelnej systematickej výučby deti absolvovali workshop v spolupráci s Univerzitou vo Wisconsine, nahrali a vydali CD Čercheňora, vystúpili na desiatkach domácich aj zahraničných podujatí a festivalov v sprievode rómskych aj nerómskych umelcov a hudobníkov (Ida Kelarová, Dan Bárta, Sendreiovci, Anton Popovič, Ján Kuric, Peter Lipa a iní).

Spievajúci zbor Čercheňora

Slavomír Solovic je hudobný skladateľ, producent, režisér a aranžér. Ako producent spolupracoval s mnohými slovenskými a českými hudobníkmi (Richard Müller, Kryštof, Zdenka Predná, Iva Fruhlingová atď.). Pravidelne spolupracuje so slovenskými i českými divadelnými scénami ako napríklad Slovenské národné divadlo, Astorka, Hadivadlo Brno, Národné divadlo Brno, Divadlo A. Bagara v Nitre, divadlo Aréna, Štúdio L+S, Slovenské komorné divadlo atď. Je autorom hudby k filmom Ondreja Rudavského, k seriálom Mesto tieňov, Ako som prežil, Kriminálka Anděl, k filmom Bratislava Film, Ticho, Pôvod sveta atď. Podieľal sa na hudobnej réžii slovenskej verzie filmov z dielne Disney a Pixar. Od roku 2000 vytvoril v tandeme Solovic-Klimáček päť opier – Cirostratus (Opera v boeingu);

Hudobný skladateľ Slavomír Solovic

Hippocampus (2004; finalista projektu Genesis Opera Project nadácie Genesis v Londýne; suita z tejto opery bola tiež uvedená na Biennale Musica di Venezia v Benátkach a libreto z opery bolo uvádzané ako divadelná hra v divadle GUnaGU), Aaron Black, Alica v pekle, Haydn večeria s Mozartom (2012).

FOTOGALÉRIA

INÉ