Back to projects
2016, 2017, 2018, 2019 / Komunikácia

EXPECT MORE – OČAKÁVAJÚ VIAC

Rok 2015 na úrovni migračných tokov a tokov utečencov ukázal celej Európe, kde sú limity jej politík,  metodík, stratégií a prístupov.

Existujúce stratégie týkajúce sa migrácie (legálnej i nelegálnej), rovnako ako integračné politiky spolu s financovaním a prioritami, sa stali zastaranými a absurdnými. Asi 60 miliónov ľudí je bez domova a na cestách, utekajúcich pred stíhaním a životným ohrozením. Viac než milión ľudí si vybralo svoju cestu smerom k Európe, čo postavilo rad členských krajín EÚ pred úplne nečakanú výzvu. Predovšetkým krajiny pozdĺž tzv. Západnej balkánskej trasy (Chorvátsko, Slovinsko, Rakúsko, Nemecko, Slovensko, Maďarsko, Dánsko a Švédsko), ale aj iné, ktoré to neočakávali.

Skúsenosti získané v posledných mesiacoch na integračnom trhu práce v partnerských krajinách s utečencami alebo žiadateľmi o azyl veľmi zreteľne ukazujú, že:

 • nie je k dispozícii dostatok skúseností, konceptov, metód a prístupov, ktoré by reflektovali jednotlivé právne situácie žiadateľov o azyl v členských krajinách
 • integračné prístupy musia byť diferencované a prispôsobené kultúrnemu pozadiu a pozadiu danej krajiny žiadateľa o azyl a utečencov – jednotné prístupy nefungujú dobre
 • existujúce prístupy hodnotenia kompetencií, VET školiace programy, sprievod a poradenstvo aj pre integráciu na trh práce len s námahou preukazujú očakávané efekty a doposiaľ sa nevysporiadali so skutočnosťou, že veľkej väčšine žiadateľov o azyl ešte nebola udelená medzinárodná ochrana, a preto pre  nich nie je prístup na európske trhy práce otvorený – táto situácia sa však rýchlo a dramaticky zmení v priebehu roka 2016 a 2017!
 • existuje obrovská potreba výmeny osvedčených postupov z predchádzajúcich iniciatív, vzájomné hodnotenie prístupov k poradenstvu a VET školiacim programom, ktoré sa týkajú integrácie utečencov na trhu práce v Európe

Na druhej strane je samozrejme dostupná veľká škála znalostí, skúseností a prístupov v oblasti VET poradenstva, sprevádzania, programov C-VET a začlenenia na trh práce v celej Európe. Členské štáty a ich príslušné organizácie vyvinuli v posledných rokoch širokú škálu metód a prístupov (vzhľadom na predchádzajúce výzvy, cieľové skupiny, atď.), ktoré môžu byť použité ako základ pre hodnotenie, analýzy a následné prispôsobenie novým podmienkam a okolnostiam. Európska komisia rovnako poskytuje platformu pre výmenu a zdieľanie znalostí (https://ec.europa.eu/migrant-integration/integration-practices), ktorá môže byť prijatá ako základ pre analýzu a výmenu osvedčených postupov.

Je však potrebné jasne konštatovať, že všetky prístupy prezentované a diskutované doteraz na platformách a iných fórach potrebujú prehodnotenie a prispôsobenie situácii, ktorá je zásadne odlišná tej z pred septembra 2015. Partneri projektu EXPECT-MORE majú za cieľ porovnať svoje skúsenosti, vzájomne hodnotiť dostupné prístupy v celej Európe, ktoré boli prijaté v nedávnej minulosti a budú aplikované v blízkej budúcnosti a zdielať výmeny úspešných prístupov v

 1. programoch C-VET
 2. začleneňovaní na trh práce a pracovisko na báze vzdelávania utečencov pod medzinárodnou ochranou v jednom z členských štátoch Európskej únie.

Hlavné témy

 • Integrácia utečencov
 • Prekonávanie nesúladu kvalifikácie (základné / prierezové)
 • Uznanie, priehľadnosť, certifikácia

Výsledky

EXPECT – MORE projekt bude vyvíjať sadu 5 hlavných výsledkov, ktoré prispievajú ku štyrom hlavným cieľom stanovených pre daný projekt, ktoré sú:

 1. výmena osvedčených postupov, vyhodnocovanie a odovzdávanie osvedčených postupov týkajúcich sa poskytovania poradenských prístupov pre utečencov a migrantov v Európe
 2. výmena osvedčených postupov, vyhodnocovanie a odovzdávanie osvedčených postupov súvisiacich s programom C-VET a didaktiky v C-VET pre utečencov a migrantov v Európe
 3. výmena osvedčených postupov, vyhodnocovanie a odovzdávanie osvedčených postupov týkajúcich sa integrácie na trh práce a programy pracovných skúseností pre utečencov a migrantov v Európe
 4. podpora výzvam C-VET integrácie a integrácie na trh práce utečencov a migrantov v európskych členských štátoch vytvorením fóra pre výmenu skúseností a osvedčených postupov

web: Expect More

 

partneri projektu:

Bioforma.hr (Chorvátsko), Humanexchange.hu (Maďarsko), Oxys-management.de (Nemecko), Formazionenet.eu (Taliansko), Acec.sk (Slovensko), Fundacija-prizma.si (Slovinsko), European neighbours (Rakúslo)