Back to projects
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 / Vzdelávanie

Spoločne za lepšie zdravie

Spoločne za lepšie zdravie je medzinárodný inovatívny projekt, ktorého hlavným cieľom je zlepšiť zdravotný stav obyvateľov rómskych osád v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.

Projekt realizujeme od apríla 2012 v 32 segregovaných osadách na východnom Slovensku a pracuje na ňom 39 asistentov zdravotnej osvety a 3 koordinátori. Projektové aktivity majú priamy pozitívny dopad na viac ako 31 000 obyvateľov osád, v ktorých projekt prebieha. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie o prevencii a možnostiach zdravotnej starostlivosti v rómskej komunite prostredníctvom pravidelnej a systematickej práce asistentov zdravotnej osvety v prostredí rómskych osád. Asistenti sú na prácu pripravovaní v rámci pravidelných tréningov realizovaných na základe akreditovaných vzdelávacích kurzov ACEC s celoslovenskou platnosťou (Akreditácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2004, 2007).

Zoznamovanie sa v rôznych osadách

Dôležitou súčasťou projektu je vzájomná spolupráca, podpora a výmena skúseností a návrhov na zlepšenia medzi partnermi z rôznych krajín s rôznymi podmienkami, ale s rovnakým cieľom. V záujme urýchlenia nadobúdania nových skúseností, s cieľom dosiahnuť spoločnými silami viac ako samostatne a so zámerom zlepšenia zdravia obyvateľov sociálne vylúčených a izolovaných rómskych komunít, najmä detí, v rámci projektu intenzívne spolupracujeme s partnerskými mimovládnymi organizáciami z Bulharska (National Health Mediators Network), Maďarska (Partners Hungary Foundation) a Rumunska (Ovidiu RO). Do projektu je zahrnuté aj najväčšie geto mestského typu na Slovensku – košické sídlisko Luník IX.

Fotogaléria