28. 05. 2015
(21/176)

Stretnutie partnerov projektu Spoločne za lepšie zdravie

Partneri projektu Spoločne za lepšie zdravie zo Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, ako aj zástupcovia donora- spoločnosti Glaxo Smith Kline, sa stretli poslendný májový týždeň v Poprade, aby spolu prebrali postup projektu PHASE a nastavili nové ciele a aktivity na nadchádzajce trojročné obdobie.

 

fot_8076_0
Stretnutie partnerov projektu Spoločne za lepšie zdravie

 

Vo štvrtok, 28. mája 2015, sa partneri zúčastnili pracovnej cesty v rómskych osadách, aby v nich mohli reálne zhodnotiť hygienické podmienky, na ktoré sa bude projekt v najbližšom období zameriavať. Navštívili sme rómske osady v Jánovciach, Spišskom Štiavniku a Hrabušiciach. Po osadách nás spevádzali asistenti osvety zdravia, ich koordinátori, zástupcovia miestnej samosprávy a samozrejme aj obyvatelia samotných osád.

Vo štvrtok popoludní sa všetci partneri zúčastnili pracovného workshopu, na ktorom sme prebrali nové projektové dohody, návrhy implementácie, materiály a základné koncepty projektu PHASE v jednotlivých krajinách. Dohodli sme sa aj na dôležitých indikátoroch a zbere dát, podľa ktorých bude projekt po jeho ukončení vyhodnotený.

V piatok, 29. mája 2015, prezentovali všetci medzinárodní partneri projekty zamerané na zdravie a vzdelávanie obyvateľov v ich krajinách na konferencii Zlepšenie zdravia znevýhodnených komunít, ktorá bola organizovaná Platformou na podporu zdravia znevýhodnených komunít. Na konferencii sa stretli asistenti osvety zdravia, odborníci z oblasti medicíny a vzdelávania, zástupcovia ministerstiev a kancelárie WHO ako aj mnoho iných dôležitých spolupracovníkov národného projektu Zdravé komunity.

Prezentácie partnerov projektu Spoločne za lepšie zdravie nájdete nižšie.

Fotogaléria: