29. 05. 2015
(22/178)

Konferencia: Zlepšenie zdravia znevýhodnených komunít

Zdravé komunity sú výnimočný projekt, osvetári aj experti na zdravie sa stretli v Poprade
V piatok 29. mája sa v Poprade pod záštitou ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Viliama Čisláka uskutočnila konferencia Zlepšovanie zdravia znevýhodnených komunít.

 

fot_8451
Konferencia: Zlepšenie zdravia znevýhodnených komunít

 

Účastníkov konferencie privítala publicistka a novinárka Jarmila Vaňová slovami:„Výsledky doterajšej „doby projektovej“ vo vzťahu k Rómom, nás nastavili do pozície skeptikov. Sú ale aj výnimky, ako napríklad projekt Zdravé komunity, ktorý na to išiel viac ako dobre. Zdola. Dal Rómom do rúk silný integračný nástroj, prácu. Projekt dnes pôsobí v 195 lokalitách, zamestnáva 229 ľudí. Rómovia tam nie sú štatistami, či „opičkami“ iných. Sú tvorcami, relizátormi, hnacím motorom, aktívnym a rozhodujúcim prvkom. Projekt nebuduje iba pracovnú silu, dal možnosť ľuďom rásť, rozvíjať sa, získať sebavedomie a vlastnú dôstojnosť, socializuje, poskytuje odborné a komunikačné znalosti a zručnosti. Videla som veľkú premenu Rómov zapojených do tohto projektu a jeho dopad v teréne. Otázka nakoniec. Prečo sa Zdravým komunitám tak darí? Preto, že ho nedostali do rúk samosprávy. Tie totiž vo väčšine prípadov, vnímajú rómske projekty len ako príjem a nie ako nástroj.“

„Podujatie bolo zaujímavé, má zmysel, keď sa môžeme spoločne na jednom mieste rozprávať a zároveň prezentovať naše výsledky aj zahraničným partnerom,“ zhodnotil Richard Koky, predseda Riadiaceho výboru Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín. Najviac ho zaujalo úvodné vystúpenie Ivana Poprockého z Inštitútu zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva. „Potešilo ma, keď povedal, že profesia asistentov by  mala byť súčasťou štátneho systému,“ uviedol Koky.

 

fot_8236
Práca asistentov osvety zdravia je vzorom aj pre ostatné krajiny pri práci so segregovanými Rómami

 

Primárka oddelenia detskej tuberkulózy Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci Martina Miškovská zdôraznila, že 80 percent detských pacientov u nich tvoria deti z rómskych komunít. „Vždy musíme vyšetriť všetkých ľudí, ktorí prišli s nakazeným do kontaktu, pri podozrení z nákazy sú nutné aspoň tri návštevy lekára,“ vysvetlila Miškovská. Podľa jej slov sú práve preto dôležití asistenti osvety zdravia, ktorí pomáhajú lekárom nielen identifikovaním ohniska nákazy, ale aj s dohliadnutím na dodržanie liečby.

 

Odbornú diskusiu o skúsenostiach z terénu s asitentmi osvety zdravia a koordinátormi moderoval antropológ Slovenskej akadémie vied Tomáš Hrustič. Participácií rómskych  komunít na správe veci verejných sa venuje dlhodobo, v minulosti žil niekoľko mesiacov v osade v Jarovniciach. „Potvrdzuje sa, že v takýchto programoch je výhodné zamestnať ľudí priamo z ich lokalít a dbať na ich vzdelávanie. Zdravé komunity je program, ktorý na Slovensku nemá obdobu,“ doplnil na záver Hrustič.

 

Na konferencii vystúpili okrem iných aj Ľubomíra Slušná – Franz, prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Michal Kubo, riaditeľ neziskovej organizácie Zdravé komunity, Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Peter Marko, lekár z Veľkej Lomnice a antropológ Andrej Belák z Lekárskej fakulty UPJŠ.

 

Projekt asistentov osvety zdravia prebieha aj v zahraničí. Nikde ale nedosiahol rozmerov a efektivity ako v prípade projektu Zdravé komunity. Zo zahraničia prijali pozvanie Paul van Hoof, riaditeľ pre Európske vládne náležitosti Glaxo Smith Kline, Vanya Ivanova z organizácie National Network of the Health mediators (Bulharsko), Arina Ciuncan z Asociatia OvidiuRo (Rumunsko). „Gratulujem, že ste dosiahli mimoriadne vysokú úroveň spolupráce s Rómami, samosprávou a najmä vládnym partnerom,“ ocenila Zdravé komunity Éva Déak z Partners Hungary Foundation (Maďarsko).

 

fot_8299
Projekt asistentov osvety zdravia prebieha aj v zahraničí. Nikde ale nedosiahol rozmerov a efektivity ako v prípade projektu Zdravé komunity.

 

Práca asistentov osvety zdravia je vzorom aj pre ostatné krajiny pri práci so segregovanými Rómami:

• Projekt Zdravé komunity napĺňa 95% cieľov stanovených v Stratégii SR pre integráciu Rómov do roku 2020, časť zdravie.

• Ministerstvo zdravotníctva SR bude presadzovať, aby projekt Zdravé komunity zostal v jeho réžii. Zvažuje aby sa z asistentov osvety zdravia stala riadna profesia.

• Počas celej realizácie projektu Zdravé komunity sa zvyšovala jeho úroveň a  je dôležité, že služby sa neposkytujú len Rómom zo segregovaných osád, ale všetkým sociálne vylúčeným skupinám

• Vďaka projektu Zdravé komunity sa zaznamenal pokles infekčných chorôb, a 100% -ná zaočkovanosť v lokalitách, kde projekt pôsobí. Zároveň sa očakáva zlepšenie verejného zdravia, hygieny v osadách, včasný záchyt a liečba civilizačných chorôb

• Budovanie ľudských zdrojov je hlavným cieľom. Chystajú sa dve nové výzvy, teda projekt poskytne prácu ďalším ľuďom. Naplánovaných je 88 workshopov z odborníkmi z praxe okrem už zabehnutých školení.

• Asistenti osvety zdravia sami deklarovali väčšiu potrebu pracovnej identifikácie v súvislosti s pracovným odevom, najmä vo vzťahu k inštitúciám ale aj klientom. Vyvstala potreba vzdelávania sa v zdravotníckej oblasti, širšia spolupráca so zložkami zdravotníkov pôsobiacich v teréne. Cieľom je stať sa lepšími profesionálmi.

• Dôležitá je spolupráca, aby sa organizácia stala učiacou organizáciou, motivácia ľudí k vzdelávaniu a spolupráca s učiteľmi, či študentami lekárskych fakúlt a prepájanie pomáhajúcich profesií v teréne.

 


To sú hlavné závery piatkovej konferencie s názvom Zlepšovanie zdravia znevýhodnených skupín, ktorú v Poprade zorganizovala Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín spolu s Ministerstvom zdravotníctva SR a Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.

Video:

Fotogaléria: