ČISTÉ RUKY – ZÁKLAD ZDRAVIA!

28.4.2021

Súčasná pandémia nám ukazuje, aká je hygiena rúk nesmierne dôležitá. Umývanie rúk je najjednoduchší spôsob ako zabrániť vzniku a šíreniu infekcií…

Sasto Phuripen – Zdravé starnutie

10.2.2021

Téma Rómskeho holokaustu, nie príliš často spomínaná a často odsúvaná na vedľajšiu koľaj v rôznych analýzach a historických prameňoch…

MISIA 1000

21.12.2020

Projekt Misia 1000: BABICA nadväzuje na našich 15 úspešných rokov rozvoja zdravotnej mediácie v projektoch Zdravé komunity a Spoločne za lepšie zdravie a práce v teréne…

Roma Spirit

20.11.2020

Od roku 2009 sa uskutočňuje udeľovanie ocenení Gypsy Spirit pre mimovládne organizácie, firmy a jednotlivcov za ich prácu s rómskou komunitou. Cieľom projektu bolo vytvoriť verejnú platformu a tradíciu pre

DOPAS – Dopravný asistent

5.2.2020

Významnou skupinou cestujúcich vlakmi ZSSK a zároveň znevýhodnenými uchádzačmi na trhu práce sú aj obyvatelia marginalizovaných komunít…

Až kam…

25.1.2020

Až kam… je možné rozvinúť vzťah odevu, objektu a nositeľa a Až kam môžeme a dokážeme zájsť v experimentovaní s použitím nových výtvarných výrazových prostriedkov…