18. 04. 2023
(161/178)

Prezidentka Zuzana Čaputová vzdala hold finalistom Roma Spirit

Finalistov Roma Spirit 2022 prijala na audiencii v prezidentskom paláci Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky. Vrelé prijatie otvorila prezidentka príhovorom.

„Súhrn Vašich aktivít vytvára ohromujúci celok. Máte obdivuhodnú vytrvalosť a schopnosť vidieť v tom druhom predovšetkým človeka a odkrývajú tvár Slovenska, ktorá je empatická a rešpektujúca,“ uviedla prezidentka vo svojom príhovore.

Za finalistov 14. ročníka Roma Spirit príhovor predniesol František Balog, herec a laureát Roma Spirit 2022 v kategórii Kultúra.

„ Dnes tu však stojíme spolu, pretože veríme v naše schopnosti počúvať sa a rešpektovať, pretože veríme, že naša sila v spočíva vo vzájomnej podpore a niekedy aj potrebnej pomoci,“ uviedol František Balog v príhovore.

Finalisti Roma Spirit pri tejto príležitosti poďakovali a symbolicky, srdcom Roma Spirit, ocenili úsilie  prezidentky prinášať marginalizované témy a potrebu sociálnej inklúzie do ústrednej pozornosti.

„Počas niekoľkých posledných rokov ste to boli práve Vy, ktorá významným spôsobom prispela ku zviditeľneniu nášho úsilia, aj prostredníctvom udeľovania štátnych vyznamenaní rómskym osobnostiam. Vďaka priamemu kontaktu s obyvateľmi, počas Vašich návštev regiónov Slovenska, dostávate tému sociálnej inklúzie medzi majoritné, a to považujeme za nesmierne prínosné nielen pre nás, Rómov,“ vyhlásil smerom k pani prezidentke František Balog.

„Dovoľte nám oceniť Vašu úprimnú snahu. Prijmite od nás poďakovanie a srdce Roma Spirit ako symbol vďaky pre Vás aj pre všetkých obyvateľov Slovenska, ktorí svoj charakter a hodnoty prejavujú vo svojich činoch viac ako v slovách,“ uviedol v mene finalistov Roma Spirit na záver. Srdce Roma Spirit prebrala prezidentka z rúk Miroslavy Richtárekovej, zástupkyne Tesco Stores SR, s.ro., laureáta Roma Spirit 2022 v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ.