15. 05. 2023
(162/179)

Hľadáme ITčkára

Hľadáme IT technika pre bezproblémový chod kancelárií, prevádzkovanie, starostlivosť o funkčnosť a chod zariadení (stolové počítače, notebooky, tablety, tlačiarne a pod.), efektívne riešenia problémov, research techniky, inštalácia programov. Spúšťanie a nastavovanie video konferencií, technická podpora pri online hovoroch a vzdelávaní. Spolupráca na realizácii projektov digitálneho vzdelávania pre znevýhodné skupiny.

 

Viac informácií o pozícii: TU

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, vzdelávanie a vytvárať priestor pre prehlbovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích a osvetových programov zameraných na sociálne znevýhodnené skupiny.