01. 04. 2023
(160/176)

Spustenie informačného centra

V rámci projektu „Rozvíjanie digitálnych zručností“ poskytuje ACEC účastníkom projektu a užšej verejnosti možnosť navštíviť informačné centrum. Informačné centrum je otvorené od 01. apríla 2023 a nachádza sa v priestoroch regionálnej kancelárie Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) v Spišskej Novej Vsi. Informačné centrum slúži ako priestor s voľným prístupom na internet a poradenskou službou.

Pre tieto potreby bolo zabezpečených päť digitálnych stanovísk (1 stanovisko sa skladá z fungujúceho stolového počítača/notebooku, klávesnice a myši).  Súčasťou informačného strediska bola aj tlačiareň a projektor.

Vďaka informačnému stredisku bol vytvorený bezpečný a podporný priestor na realizáciu individuálneho poradenstva a podpory pre účastníka projektu. Prijímateľ mohol podporiť samostatné aktivity účastníkov v online priestore a v osobnom rozvoji v digitálnej gramotnosti a zabezpečiť prístup k potrebnej technike a vybaveniu.