15. 03. 2023
(158/179)

Finančné minimum (budúceho) rodiča

Naše babice z projektu Misia 1000 sa v rámci svojich aktivít dennodenne stretávajú s témami ako príspevok na dieťa, materská, rodičovský príspevok a s inými príspevkami týkajúcimi sa životnej situácie ich samých a ich klientok

Cieľom nášho nového projektu bolo navrhnúť a zrealizovať vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti pre babice, zdravotné mediátorky, ktoré pôsobia v oblasti zdravotnej osvety v programe Misia 1000. Na mieru ušité vzdelávanie im malo pomôcť porozumieť základnej finančnej gramotnosti týkajúcej sa rodiča – Finančné minimum (budúceho) rodiča.

Súčasťou plánovaných aktivít bola aj príprava podporného materiálu – letáku, ktorý bude slúžiť pre ďalšiu osvetu smerom ku klientkam (klientom) babíc.

   

Projekt Finančné minimum (budúceho) rodiča získal podporu v rámci grantovej výzvy GV-2022-3.

„Projekt „Finančné minimum (budúceho) rodiča“ je financovaný z Grantových programov Nadácie NBS (www.nadacianbs.sk).“