28. 02. 2023
(157/176)

Hľadáme projektového/vú manažéra/rku!

Hľadáme projektového/vú manažéra/rku juniora alebo seniora, primárne na projekty týkajúce sa kultúrnej diverzity, vzdelávania a sociálnej inklúzie.

 

Viac informácií o pozícii: TU

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, vzdelávanie a vytvárať priestor pre prehlbovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích a osvetových programov zameraných na sociálne znevýhodnené skupiny.