30. 03. 2023
(159/174)

Nezamestnaní v zamestnaní alebo ako riešiť generačnú chudobu na Slovensku

Zamestnanie nízkokvalifikovaných uchádzačov na trhu práce nie je nedosiahnuteľný plán. Spoločnosti a organizácie, ktoré majú inklúziu v DNA, majú funkčný recept.

 

Funguje zamestnávanie nekvalifikovaných uchádzačov v praxi? Ako pripraviť na trh práce ľudí bez potrebného vzdelania a pracovných návykov? Ako pomôcť vytvoriť podmienky pre zamestnávateľov postupne meniť firemné prostredie?

Na tieto aj ďalšie otázky sa snažili odpovedať zástupcovia zamestnávateľov, finalistov ostatných ročníkov ocenenia Roma Spirit, ktorí sa stretli koncom marca na neformálnom podujatí v Poprade.

Téma zamestnávania znevýhodnených uchádzačov na trhu rezonuje v spoločnosti čoraz viac. Vnímame, že ako zo strany štátu, zamestnávateľov i samotných záujemcov o zamestnanie je narastajúce úsilie nájsť efektívne a fungujúce riešenia zamestnanosti tých najzraniteľnejších na trhu práce,“ uviedla Magdaléna Rothová, riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, organizátorka podujatia na otázku, čo bola motivácia takéto podujatie zorganizovať.

Na stretnutie prijal pozvanie aj Gautama A. Rana, veľvyslanec Spojených Štátov Amerických na Slovensku. „Dve z mojich kľúčových priorít na Slovensku sú podpora ekonomickej spolupráce a prosperity, ako aj väčšia inklúzia menšín, najmä marginalizovaných komunít, akými sú Rómovia.“ vyhlásil veľvyslanec po stretnutí. „Preto som veľmi rád, že toto stretnutie prepojilo spoločnosti a aktérov aktívnych v oblasti zamestnávania Rómov s cieľom vzájomne zdieľať osvedčené postupy a diskutovať o spôsoboch, ako pomôcť iným firmám, ktoré majú o zamestnávanie Rómov záujem, no chýbajú im praktické skúsenosti,” dodal.

Snaha organizátorov ocenenia Roma Spirit vytvoriť priestor pre výmenu skúseností a vzájomnú spoluprácu sa stretla s pozitívnym ohlasom. Na stretnutí sa zúčastnili finalisti ocenenia za ostatných 14 rokov udeľovania ocenenia Roma Spirit. Nechýbali zástupcovia spoločností TESCO STORES SR, a.s, Pasell Slovakia s.r.o., personálnej agentúru DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o, či zástupcovia sociálnych podnikov Wasco a ZBOR – STAV, s. r. o., r. s. p., či ďalší. Podujatie hostila spoločnosť Whirlpool Slovakia spol. s.r.o, finalista Roma Spirit 2022.

Stretnutie podnietilo a inšpirovalo k ďalším spoluprácam pri podpore a presadzovaní inklúzie v zamestnávaní. „Ciest je množstvo a veľa z nich je funkčných,“ na záver stretnutia vyhlásil František Gregor, zástupca U.S. Steel Košice.

„Finalisti ocenenia Roma Spirit a ich aktivity a programy, sú reálnym dôkazom efektívnosti pri realizácii integračných programov pre ťažko uplatniteľných, dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,“ vyjadril Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, člen Prípravného výboru Roma Spirit, ktorý sa podujatia osobne zúčastnil.

Roma Spirit opäť raz preukázal, že oceňuje, inšpiruje a spája.

Viac na www.romaspirit.sk