20. 08. 2019
(79/178)

Zbierka príkladov dobrej praxe v oblasti integrácie migrantov

Európa čelí výzvam, ktoré súvisia s nárastom migrantov a utečencov a ich prijatím a integráciou na trhu práce.

V rámci medzinárodného projektu EXPECT MORE sme mali možnosť podeliť sa s partnermi o skúsenosti z našich krajín a vzájomne zhodnotiť prístupy a príklady dobrej praxe v oblasti konzultácií & poradenstva, odborného vzdelávania a prípravy, integrácie na trhu práce a vzdelávania na pracovisku.

Hlavným výstupom projektu je zbierka osvedčených príkladov dobrej praxe. Zbierka príkladov dobrej praxe v oblasti integrácie migrantov poskytuje užitočné prístupy, metodiky, nástroje a nápady pre organizácie, ktoré poskytujú služby v oblasti sociálneho a pracovného začlenenia migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl v celej Európe. Podľa podrobnej analýzy a výmeny skúseností v rámci partnerstva sú tieto príklady dobrej praxe ľahko prenosné do iných krajín a môžu obsahovať užitočné kontakty a odkazy. Najlepšie príklady dobrej praxe, z partnerských krajín, môžu vhodným spôsobom prispieť k riešeniu výziev integrácie utečencov a migrantov na trhu práce v Európe.

 

Na stiahnutie:

    Final collection of Best practice examples

   Zbierka príkladov dobrej praxe v oblasti integrácie migrantov