Back to projects
2005, 2006, 2007 / Komunikácia, Vzdelávanie

Žijeme spolu

Projekt Žijeme spolu, realizovaný v rokoch 2005 – 2007, pozostával z mediálnej kampane a informačnej vzdelávacej kampane na školách. Naším cieľom bolo prostredníctvom aktívneho zapojenia verejnosti a médií aktívne budovať u ľudí pocit zodpovednosti a angažovanosti a eliminovať všeobecné xenofóbne postoje, predsudky, stereotypy a prejavy diskriminácie majoritnej spoločnosti voči rómskej menšine.

Projekt sa zameriaval primárne na cieľovú skupinu detí vo veku 10 – 15 rokov – žiakov II. stupňa základných škôl. Školské prostredie sme si vybrali preto, lebo mladý človek je vedomostne i emocionálne dostatočne vybavený na to, aby informácie dokázal nielen prijímať, ale ich aj adekvátne spracovávať. Na druhej strane je ešte dostatočne pružný a schopný meniť svoje postoje.

Keďže išlo o program pre základné školy, predpokladali sme, že cez deti budú do projektu sekundárne zapojení aj rodičia a učitelia. Mediálnu kampaň sme ako podporný prostriedok informačnej vzdelávacej kampane pre školy zvolili z dôvodu motivácie cieľovej skupiny a zaangažovania celej verejnosti.

Odkaz projektu Žijeme spolu bol prostredníctvom TV spotov a printovej mediálnej kampane prezentovaný širokej verejnosti. Na základných školách videofilmom, počítačovou hrou a metodickým manuálom pre učiteľov Etickej výchovy. Súčasťou projektu bola výtvarná súťaž žiakov zapojených základných škôl na tému tolerancia a spolužitie, ktorá vyvrcholila kultúrnym programom a odovzdávaním cien na základnej škole v Detve.

V júni 2006 sme v rámci nadnárodnej spolupráce realizovali aktivity v obci Krížová Ves. Výstupom spolupráce so zahraničnými partnermi projektu bolo spracovanie siedmych príbehov obyvateľov osady. Filmy boli uverejnené na internete a prezentované na koncerte v rámci Európskeho týždňa médií a rozmanitosti v marci 2007 v Slovenskom rozhlase v Bratislave.

Fotogaléria: