Back to projects
2005, 2006 / Komunikácia, Kultúra

Biely pozdrav pre Bielorusko

Koncom roka 2005 sme zorganizovali podujatie na prezentáciu Slovenska v Bielorusku. Cieľom projektu bolo prostredníctvom kultúry podnietiť aktívnu komunikáciu oboch krajín, prezentovať Slovensko ako členskú krajinu Európskej únie a Bielorusko ako suseda v spoločnej Európe a vytvoriť platformu pre dlhodobé výmenné kultúrne programy. Základ tejto spolupráce podporili pri zahájení projektu v Minsku podpisom zmluvy o kultúrnej spolupráci ministerstvá kultúry Slovenska a Bieloruska. V priebehu šiestich mesiacov sa v hlavnom meste Bieloruska, Minsku, uskutočnilo deväť podujatí. Projekt predstavil slovenskú kultúru cez tradičné umenie, hudbu, literatúru a film a bol excelentnou ukážkou bohatosti slovenskej kultúry. Počas nich prezentovali svoje diela umelci, ktorí ich vytvorili špeciálne pre tento projekt.

Prezentácia Slovenska v Bielorusku začala 18. októbra 2005 slávnostným koncertom v Bieloruskej štátnej filharmónii, kde sa predstavil Bieloruský symfonický orchester pod vedením slovenského dirigenta Antona
Popoviča za účasti slovenských sólistov Juraja Bartoša a Juraja Čižmaroviča.

V Paláci umenia vystavovali výtvarníci zo Slovenska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Japonska a Austrálie výtvarné práce z papiera. Úspech zožali i výstavy Súčasná slovenská grafika a Súčasná slovenská maľba a plastika. Kurátorsky pripravil obe výstavy Dr. Pavel Urban. Prezentovali sa na nich autori Dorota Sadovská, Viera Šindelárová, Marek Kianička, Peter Gregvorek, Štefan Kubovič, Jana Farmanová a ďalší.

Projekt Biely pozdrav pre Bielorusko pokračoval prehliadkou súčasných dokumentárnych filmov pod názvom Týždeň stredoeurópskeho filmu. Priestor dostali aj dokumentárna a animovaná tvorba študentov Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktoré ocenili na domácich aj medzinárodných filmových festivaloch. Program pripravil Martin Ciel, prodekan Vysokej školy múzických umení.

V novembri sa uskutočnila prvá zo série literárnych besied s názvom Poznajme svoju literatúru s Dadom Nagyom, v ktorej sa venoval pôvodnej literárnej tvorbe. Navyše, v novembri do Bieloruska odcestovali aj názoroví lídri slovenského rómskeho etnika, ktorí sa o svoje skúsenosti podelili s členmi rómskej menšiny v Bielorusku. Od konca januára prebiehala v Národnom múzeu histórie a kultúry Bieloruska výstava Slovenská imaginatívna fotografia. Pripravila ju režisérka a fotografka Miriam Petráňová. Súčasťou projektu bola tiež jej prednáška na Bieloruskej štátnej univerzite kultúry a umenia.

Aktivity projektu Biely pozdrav pre Bielorusko trvali do apríla 2006..

Fotogaléria: