01. 05. 2022
(133/178)

Projekt Misia 1000 spúšťa vlastnú stránku

Vďaka podpore Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sme spustili oficiálnu webovú stránku projektu Misia 1000. Pripravujeme pre Vás edukatívny obsah, novinky o projekte a o lokálnych iniciatívach a nové poznatky z oblasti rannej starostlivosti.

Zároveň je nás možné sledovať aj na našej FB stránke: https://www.facebook.com/BABICE

Projekt Misia 1000 získal grant z Nórska v sume 199 000€. Projekt bol spolufinancovaný v sume 29 997€ zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je mobilizovať sociálny kapitál a vytvárať kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy a deti z marginalizovaného prostredia.