18. 01. 2023
(152/176)

Predstavujeme Vám asistentov z projektu ASZ!

Tomáš Matta je študent politológie a medzinárodných vzťahov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Popri štúdiu stíha v ACEC pracovať v rámci projektu Asistenčné služby zamestnania, ako asistent koordinátora. V rámci aktivít pôsobí v Košickom samosprávnom kraji, primárne v Košiciach a okolí.
„Pevne verím, že v rámci tohto projektu uplatním moje predošlé skúsenosti s dobrovoľníctvom a prácou s rómskou komunitou a pomôžem tak k náplni poslania projektu.“
Dávid Batler je cieľavedomý mladý muž, ktorý sa popri štúdiu na vysokej škole stíha plnohodnotne venovať aj práci koordinátora v projekte Asistenčné služby zamestnania v lokalite Popradu. Okrem rodiny stíha športovať aj pomáhať ľuďom vo svojom okolí.

„Tento projekt dáva šancu ľudom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, kvôli ktorej nemôžu byť plnohodnotnými členmi spoločnosti. Verím, že tým, že im pomáham, to aj zo mňa robí lepšieho človeka a motivuje ma to k tomu, aby som pomáhal ľudom čo najviac.“

Gyöngyi Trifontiová sa sociálnej práci venuje takmer 10 rokov. Jej vôľa ďalej sa v obore vzdelávať a napredovať je priam nákazlivá. Aj keď pracuje na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny ako terénna sociálna pracovníčka, stíha pôsobiť aj v projekte Asistenčné služby zamestnania, pretože ako sama hovorí, práca s ľuďmi, viesť ich k svojpomoci ju baví a našla v nej svoje pravé ja.

„Myslím si, že ľudia ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, z akýchkoľvek dôvodov, potrebujú človeka, ktorý ich bude viesť k tomu, aby sa opäť začlenili do pracovného života. A tým sa pozitívne zmení nie len ich samotné fungovanie, ale aj fungovanie budúcej generácie, budúcnosť a postavenie sa k životu či už svojich detí, susedov, blízkej – užšej rodiny.

Jozef Zupko pochádza z malej dedinky pri Košiciach, ale s rodinou žije v Toporci pri Kežmarku. Dlhodobo pracoval na rôznych pozíciách, aj vedúcich, v zahraničí. Kvôli rodine sa vrátil späť na Slovensko a jeho kroky viedli rovno do ACEC. Asi sme mali všetci šťastie lebo ako sám hovorí: „Spolupracujem s tímom úžasných ľudí, kde sa snažíme pomáhať ľuďom.“

Pôsobí v projekte Asistenčné služby zamestnania na pozícii koordinátora. Ochotne pomáha klientom, intenzívne sa venuje spolupráci so školami a spolupracuje so zamestnávateľmi najmä v okolí Popradu.

Jozef Oláh má pol storočia životných skúseností. Pochádza zo stredného Slovenska, okresu Lučenec a s jeho manželkou tvoria výborne zladený tím!

S energiou a nadšením pristupuje ku pomoci klientom v projekte Asistenčné služby zamestnania. Naplno pomáha riešiť nielen pracovné zaradenie a vzdelávanie, ale úpenlivo pomáha riešiť aj životné výzvy, ktorým klienti čelia.

Projekt Asistenčné služby zamestnania (ASZ) sa zameriava na vyhľadávanie neaktívnych osôb na trhu práce, ktorým pomocou odborného poradenstva pomáha budovať osobné kompetencie.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“