21. 01. 2023
(153/176)

Rozvíjanie digitálnych zručností

ACEC chystá nový projekt s názvom Rozvíjanie digitálnych zručností, na ktorom pracujeme od začiatku roku 2023.

Projekt „Rozvíjanie digitálnych zručností” je zameraný na rozvoj zručností osôb so sťaženým prístupom k digitálnej sfére. Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou sumou 138 664, 35 EUR, pomocou Európskych štruktúrovaných a investičných fondov v rámci operačného programu Integrovaná Infraštruktúra.

Cieľom projektu je podporiť využívanie internetových služieb (vrátane elektronických služieb) znevýhodnenými osobami a zvýšiť ich participáciu na digitálnom trhu. Vďaka vzdelávaniu sa účastníci naučia sebavedomejšie pracovať s počítačom a tabletom, používať email, základné programy MS office, využívať internet a siete a rozvíjať schopnosť hľadať a používať získané informácie, s dôrazom na zvýšenie bezpečnosť pri práci na PC, telefónoch aj na sociálnych sieťach.