26. 11. 2018
(66/178)

Poznáme laureátov jubilejného 10. ročníka Roma Spirit!

Roma Spirit už po desiaty raz ocenil inšpiratívne projekty a snahu o zlepšenie postavenia a života Rómov na Slovensku. Z rekordného počtu 313 prijatých nominácií v 7 kategóriách (Mimovládna organizácia, Obec a mesto, Spoločnosť a zamestnávateľ, Médiá, Osobnosť, Kultúra a Čin roka) postúpilo do finále 21 nominácií, po tri z každej kategórie. Od nedele 25. 11. 2018, 21.00 hod. sú známe aj mená víťazov  – laureátov Roma Spirit 2018. Tí si vzácnu bronzovú sošku ako prejav poďakovania za svoje dlhoročné úsilie prevzali za zvuku fanfár, pod reflektormi svetiel a počas famózne namixovaného programu na slávnostnom galavečere Roma Spirit v Slovenskom rozhlase.

„Veľmi sa teším, že Roma Spirit je úspešný aj po dekáde. Svedčí o tom nielen rekordný počet nominácií, ale naozaj vysoká kvalita finalistov. Opäť sme ukázali, že práca s rómskymi komunitami môže byť úspešná a že pozitívne spolunažívanie v krajine je možné,“ reagoval Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

O výbere laureátov spomedzi finálových nominácií rozhodla pár hodín pred začiatkom galavečera medzinárodná Odborná porota v zložení Romani Rose (predseda Ústrednej rady nemeckých Sinti a Rómov), Helfried Carl (veľvyslanec Rakúska na Slovensku), Cristi Mahalache (ODIHR) a Hilda Ó Riain (veľvyslankyňa Írska na Slovensku).

„Bolo mi cťou a zároveň potešujúcim zážitkom byť v medzinárodnej Odbornej porote Roma Spirit 2018. Bolo skvelé, tam i na galavečere, vidieť, koľko sa podarilo urobiť a koľko toho je ešte možné urobiť pre zlepšenie situácie,“ vyjadril sa po galavečere Helfried Carl, rakúsky veľvyslanec na Slovensku.

 

 

Osobitné postavenie spomedzi siedmich kategórií Roma Spirit má kategória Čin roka. Laureáta v tejto kategórii vybrala Porota Čin roka v zložení Ivan Antala (Rádio Express), Marcel Šaňa (starosta košickej mestskej časti Lunik IX a laureát Roma Spirit 2016), Janette Motlová (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a laureátka Gypsy Spirit 2011), Mária Nazarejová (Zdravé regióny a laureátka Gypsy Spirit 2010) a Anna Jurgovianová (Súkromná spojená škola Kežmarok a zástupkyňa laureáta Gipsy Spirit 2013).

 

Laureáti 10. ročníka Roma Spirit 2018 sú:

 

Kategória Mimovládna organizácia: Centrum Koburgovo, Trnava

Nominácia za realizáciu preventívnych programov a voľnočasových aktivít zameraných na sociálne začleňovanie detí ohrozených sociálnym vylúčením v Trnave a v okolí.

 

Kategória Obec a mesto: Pašková

Nominácia za revitalizáciu komunity s rómskou majoritou, ktorá si sama pomáha pri údržbe a skrášľovaní verejných priestorov.

 

Kategória Spoločnosť a zamestnávateľ: Kovotvar, Kúty

Nominácia za rovnocenný prístup v zamestnávaní bez predsudkov a za príkladné poskytnutie šance uplatniť sa na trhu práce pre znevýhodnených uchádzačov.

 

Kategória Médiá: Stanislava Harkotová, Bratislava

Nominácia za dlhodobú reportérsku prácu, vyvážené pokrývanie rómskej témy a systematické upriamovanie pozornosti na sociálne, environmentálne a globálne témy.

 

Kategória Kultúra: Emília Rigová, Trnava

Nominácia za autentickú a súčasnú vizuálnu a výtvarnú tvorbu, v ktorej sa venuje prítomnosti a konštrukcii rómskej identity.

 

Kategória Osobnosť: František Sajko, Fiľakovo

Nominácia za mentorskú činnosť, voľnočasové aktivity a dosiahnutie výnimočných športových výsledkov v silovom trojboji s rómskym športovým klubom.

 

Kategória Čin roka: Bartolomej Horváth, Ličartovce

Nominácia In memoriam za prejavenú odvahu počas okupácie ČSSR v roku 1968, kde pri priamom strete s vojskami utrpel zranenia, ktorým podľahol.

 

Bol to krásny večer plný emócií a zážitkov, ktoré podnecujú k tomu, aby človek ďalej pokračoval. Ak by som to chcela niekedy vzdať, práve galavečer Roma Spirit 2018 bude tým hnacím motorom, prečo ísť ďalej,“ povedala Marcela Tokošová, výkonná riaditeľka výrobného družstva Kovotvar, tohtoročný laureát v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ.

 

 

V programe slávnostného galavečera Roma Spirit 2018 excelovali študenti Súkromného hudobného a dramatického konzervatória z Rimavskej Soboty a Súkromnej spojenej školy z Kežmarku. O zábavu sa počas galavečera postarali Lomnické čháve. Medzi gratulantami nechýbali Dorota Nvotová, Janko Kuric, Carmel Buckingham, či Matej Vávra. Programom galavečera sprevádzali Martin Staňo a Dušan „Šorty“ Berky. Organizátorom Roma Spirit je Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC).

 

 

 

Záznam slávnostného udeľovania 10. ročníka Roma Spirit 2018 si budú môcť pozrieť televízni diváci pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv 8. decembra 2018 o 20.10 hod. na Dvojke.