10. 12. 2018
(67/176)

Iniciatíva ANI DEŇ BEZ NÁS! mobilizuje európsku občiansku spoločnosť

Dňa 10. decembra si pripomíname 70. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Ako inak si máme pripomenúť toto výročie ak nie podporou a propagáciou tých, ktorí každodenne mobilizujú, obhajujú, podporujú a poskytujú starostlivosť miliónom ľudí, aby to čo stojí vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, nebolo len prísľubom ale realitou. Sme právom hrdí na to, že našou dennodennou snahou je, aby v celej Európe tieto práva prináležali všetkým a bez rozdielu.

Naše každodenné aktivity sú zamerané na podporu rôznorodosti a rovnosti pre všetkých bez diskriminácie a vylúčenia jednotlivcov kvôli ich identite, pohlaviu, sexuálnej orientácií, socio-ekonomickému postaveniu, národnosti… Naše činy sú a budú zamerané na nápravu sociálnych škôd našej ekonomiky, ktorá kladie väčší dôraz na súkromné záujmy ako na spoločenské dobro.

Naše organizácie každým dňom prispievajú k vytváraniu priestoru pre demokratickejšiu spoločnosť, podieľajú sa na budovaní rovnosti a solidarity pre všetkých. V Európe sú tieto hodnoty v súčasnosti ohrozené, pričom na vzostupe je nárast nerovnosti, chudoby, neistoty a neliberálnych hodnôt.

Aj preto sa my, občianski aktivisti a obhajcovia ľudských práv cítime v dnešnej EÚ pod tlakom. V mnohých krajinách EÚ vnímame obmedzený priestor pre základné slobody, občianske organizácie a hnutia, ktoré podporujú a chránia ľudské práva. Čelíme nielen negatívnym kampaniam, ale mnohokrát aj diskriminácii. Ako príklad môže slúžiť fakt, že solidarita a humanitárna starostlivosť o migrantov a žiadateľov o azyl sa kriminalizuje. Mnohé organizácie a aktivisti čelia zastrašovaniu cez legislatívne zmeny, súdne žaloby a iné tlaky zo strany neliberálnych vlád a nadnárodných spoločností. Ak je naša úloha takto ohrozovaná, popieraná a ignorovaná zmenšuje sa tým celý demokratický priestor.

Práve preto sa 10. decembra viac ako 100 nezávislých organizácií občianskej spoločnosti a platforiem z 27 európskych krajín zmobilizuje, aby si pripomenuli a spolu oslávili „Deň občianstva“. Vo veľkých mestách aj v malých komunitách, v našej práci, v mieste bydliska, alebo na verejných priestranstvách budeme aktívni prostredníctvom viac ako 200 lokálnych iniciatív.

Sme hrdí na našu prácu, na naše poslanie a nechceme prežiť už ani jediný deň, ktorý by popieral ideu všeobecného dobra a rovnakých práv pre všetkých.

V tento deň chceme našim spôsobom ukázať pridanú hodnotu toho čo prinášajú (my) občianske združenia a hnutia pre spoločnosť. A zároveň sa chceme spoločne zaviazať,  že budeme odolávať akýmkoľvek ďalším útokom namiereným na občiansky priestor.

Vyzývame preto národné aj európske inštitúcie a taktiež politických lídrov, aby dodržiavali všeobecné zásady deklarované pred 70 – timi rokmi.  Požadujeme uznanie a podporu našich aktivít v boji na obranu práv a demokracie pre všetkých.

Naša nezávislá občianska kampaň k európskym voľbám nesie slogan “Make Europe Great for All ” a 10. december je pre nás dôležitým medzníkom k propagácii tohto posolstva. Budúcnosť Európy musí byť o demokracii, solidarite a inkluzívnosti alebo nás už žiadna nečaká.

 

Aj vy môžete podporiť posolstvo európskej občianskej spoločnosti: PODPORIŤ 

 

Iniciátormi vyhlásenia sú  Bratislava Policy Institute (BPI) a European Civic forum. Iniciátivu  podporujú aj European DialogueKarpatská nadáciaArtbookcoffee a Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu.