06. 10. 2012
(4/179)

4. ROČNÍK GYPSY SPIRIT 2012 ZAČÍNA

Tento rok sa projekt Gypsy Spirit, venovaný verejnej prezentácii práce a výsledkov všetkých, ktorí prispievajú k zlepšeniu situácie Rómov na Slovensku, uskutoční už štvrtý krát. Venovaný bude pamiatke Václava Havla, ktorý bol opakovane predsedom odbornej poroty Gypsy Spirit a niekoľkokrát nad ocenením prevzal záštitu. Cieľom projektu je aj tentokrát vytvoriť verejnú platformu a ocenenie práce s rómskou komunitou. Hlavným vyhlasovateľom podujatia je Asociácia v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s., ktorá členom skupiny Enel.
Október 2012, Slovensko
Asociácia oficiálne vyhlásila 4. ročník ocenenia práce s rómskou komunitou – Gypsy Spirit 2012 počas tlačovej konferencie pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, 3. apríla 2012. Od prvého ročníka v roku 2009 napĺňa projekt Gypsy Spirit svoje  ciele: prezentovať prácu a výsledky všetkých, ktorí prispievajú k zlepšeniu situácie Rómov na Slovensku; vytvoriť verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych výsledkov a na ocenenie práce s rómskou komunitou.
V rámci štvrtého ročníka môžu byť nominovaní jednotlivci i organizácie na Ocenenia:
  1. pre mimovládnu organizáciu za realizáciu konkrétneho projektu zameraného na podporu a rozvoj rómskej menšiny a jeho dosiahnuté výsledky
  2. pre spoločnosť – firmu, ktorá podporuje projekty zamerané na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity
  3. pre mimoškolské vzdelávacie aktivity zamerané na rómske deti a mládež
  4. pre  jednotlivca, ktorý dlhodobou prácou prispel k zlepšeniu postavenia Rómov
  5. Čin roka za čin, ktorý prispel k záchrane života, alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca
  6. Gypsy Spirit médiá  – špeciálne ocenenie pre novinára/novinárku, ktoré aj v štvrtom ročníku bude uznaním za objektívnu alebo pozitívnu informáciu o rómskej problematike na Slovensku
Základnými kritériami hodnotenia budú obdobie realizácie aktivít (dlhodobé hľadisko), dosiahnuté výsledky a ich merateľnosť, motivačný vplyv na okolie a iné projekty, jedinečnosť, originalita a kreativita riešenia – mimoriadny prínos a pozitívne vnímanie verejnosťou.
Vyhlasovateľmi 4. ročníka GYPSY SPIRIT 2012 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC); Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity; OZ LÁČHO DROM; Národné centrum pre rovnosť príležitostí; Slovenské elektrárne, člen skupiny ENEL, generálny partner a Rádio EXPRES, partner kategórie Čin roka.
V priebehu predchádzajúcich ročníkov sa o cenenie Gypsy Spirit  uchádzalo  335 mimovládnych organizácií, firiem a jednotlivcov. O víťazoch vždy rozhodovala Odborná porota a porota Čin roka. Členmi porôt boli v minulosti, napríklad aj: Václav Havel, PhDr. Sylvia Porubänová, Michael Kocáb, Andrzej Mirga, Rumyan Russinov a Jaroslav Kiska, Silvia Šarköziová, Leila Abassová, Andrej Bán, Jarmila Balážová, Miroslava Hapalová, Rena Milgrom, Eva Babitzová alebo František Godla. Minulý ročník Gypsy Spirit podporili svojou účasťou v odbornej porote Michael Kocáb, Costel Bercus, Nicholas Martyn, Zeljko Jovanovic, Katarína Mathernová a Miroslav Pollák.
Termín na podávanie prihlášok je do 30.júna 2012. Tri nominácie v každej z kategórií budú zverejnené na tlačovej konferencii dňa v júli 2012. Víťazi budú známi na slávnostnom odovzdávaní ocenení začiatkom októbra. Prihlášky a viac informácií o projekte nájdete na internetovej stránke www.gypsyspirit.eu.
Fotogaléria: