16. 09. 2012
(3/176)

CIVIC MINDS – PUTOVNÝ PROJEKT

Civic Minds, medzinárodný putovný projekt zobrazujúci ľudské emócie vo fotografii a filme, pokračuje vo svojom putovaní cez Bratislavu.

S ojedinelým kultúrnym projektom prichádza združenie Art Movement. V Kultúrnom centre Dunaj sa rozhodlo usporiadať výstavu fotografií a projekcie animovaných filmov na tému ľudskej emócie. Výstava i projekcia budú doplnené workshopmi animácie, kde si záujemcovia o animovanú tvorbu pod vedením skúsených lektorov vyskúšajú vytvoriť svoj vlastný animovaný film. Výstava v KC Dunaj začína 6. 9. 2012 a potrvá do 18. 9. 2012.
Projekt je putovný a výstava, projekcia i workshopy sa do Bratislavy presúvajú z Prahy, kde sa ich púť začala. Pokračovať budú do Viedne a Krakova, kde obohatia jesennú kultúrnu ponuku.
„Akcia má dve základné časti, z ktorých jedna – výstava fotografií a projekcia animovaných filmov – je určená širokej verejnosti a druhá – workshopy animácie sú kvôli svojej limitovanej kapacite v tomto roku venované deťom a mládeži. V Prahe sa do tvorby zapojili sluchovo postihnuté deti, v Bratislave si animované filmy skúsia vytvoriť deti a mládež navštevujúce odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby ZUŠ Jána Albrechta,” vysvetľuje koordinátorka projektu Aida Abbasová. “Vzhľadom k tomu, že akciu neponímame čisto ako jednorazovú, v budúcich rokoch budeme s projektom pokračovať. Schéma zostane rovnaká, zmeníme hlavne spracovávanú tému. Tento rok sú to ľudia a emócie, budúci rok plánujeme spracovať tému mesto a spoločnosť a v roku 2014 sa zameriame na vidiek a spoločnosť”, dodáva Aida Abbasová.

Program akcie v KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava – Staré Mesto:
Výstava fotografií a projekcia krátkych animovaných filmov denne od 16:00 do 21:00
– Workshop animácie pre deti a mládež ZUŠ J. Albrechta – 6. – 7.9.2012
– Workshop animácie pre verejnosť – 8.9.2012

Fotografie zachytávajúce základné ľudské emócie sú vybrané zo sedemnástich ročníkov prestížnej výstavy novinárskej fotografie Czech Press Photo.
„Nie je pôsobivejšieho prostriedku pre vyjadrenie ľudských citov ako dokumentárne či reportážne fotografie. Vďaka svojej schopnosti byť autentickým obrazom skutočnosti totiž pracuje s veľkým dobrodružstvom, ktoré našu dobu najviac vzrušuje – s dobrodružstvom faktu, zastaveného okamžiku, zrkadla reality. Je to fotografia, ktorá nám dáva možnosť intenzívne prežiť RADOSŤ, SMÚTOK, STRACH, HNEV, ZNECHUTENIE, PREKVAPENIE v najvypätejších okamihoch života ľudí všetkých častí sveta a urobiť z nás aj očitých svedkov príčin prejavov týchto citov. Je to fotografia, ktorá nám umožňuje zapozerať sa do tvárí ľudí v záchveve sily emócií a nahliadnuť do ich príbehov. Preto boli pre výstavu Civic Minds vybrané medzinárodnými porotami ocenené fotografie súťaže Czech Press Photo. Fotografie, ktoré sú autentickým obrazovým svedectvom o ľudských zážitkoch v najrôznejších situáciách v najrôznejších častiach sveta, tak ako ich zachytili profesionálni fotožurnalisti,“ dodáva Daniela Mrázková.
Pásmo krátkych animovaných filmov je vytvorené tvorcami z celého sveta a vybrané v spolupráci s Medzinárodným festivalom animovaných filmov Anifilm Třeboň.

Vstup na výstavu, projekcie a workshopy je zdarma.

O združení Art Movement
Zakladateľka Art Movement Kateřina Riley a Aida Abbasová, ako bývalé kolegyne pôsobiace v oblasti kultúrnych a kultúrno-vzdelávacích projektov, prišli s nápadom usporiadať kultúrnu akciu, ktorá by svojím charakterom a náplňou odrážala rysy dnešnej občianskej spoločnosti a zároveň návštevníkom umožnila aktívne zapojenie. Tak vznikol Projekt Civic Minds, ktorý zobrazuje ľudské emócie na fotografiách, vzbudzuje ich premietaním filmov a umožňuje ich kreatívne zachytiť v rámci workshopov. Zámerom Civic Minds je nie len poukázať na ľudské emócie ako jeden z fenoménov, ktorý spája všetkých ľudí bez ohľadu na vek či pôvod, ale tiež podnietiť kreativitu, obrátiť pohľad účastníkov k sebe samým a k vnímaniu ľudí okolo nás.
Tím Art Movement (ďalej M. Matoušková a G. Zadražilová) má i do budúcna za cieľ organizovať podobné akcie: výstavné, na pomedzí filmu a výtvarného umenia a akcie putovné, interaktívne, atraktívne a široko medzinárodne šíriteľné, zároveň vzdelávacie a kultúrne. Tak vznikol aj projekt Civic Minds, zobrazujúci spoločnú
ľudskú konštantu – emócie.

Akcia má za cieľ rozšíriť kultúrnu ponuku v daných mestách, podporiť kreativitu zúčastnených osôb a zintenzívniť záujem o animovanú tvorbu, film a fotografiu. Stane sa miestom k príjemnému kontemplovaniu – kto sme a kam smerujeme…

Záštity a partnerstvá:
Projekt Civic Minds organizuje Art Movement o.s. a spoluorganizuje Anifilm, medzinárodný festival animovaných filmov v Třeboni.
Záštitu projektu Civic Minds poskytol Karel Schwarzenberg, minister zahraničných vecí.
Civic Minds vzniká v spolupráci so zahraničnými partnermi:
 Slovensko: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu
 Poľsko: Stowarzyszenie Praktyków Kultury
 Rakúsko: Institut für Kulturresistente Güter
 Maďarsko: European Cultural Foundation