Back to projects
2012 / Komunikácia

Zdravé komunity realizovali testovanie a liečbu HBV

Projekt – testovanie a liečba HBV (žltačka typu B) je zameraný na testovanie a liečbu pacientov vo vylúčených lokalitách.

Jeho cieľom je zlepšenie zdravia rómskej populácie a osvety v oblasti zdravotnej starostlivosti obyvateľov segregovaných rómskych osád na Slovensku a program rozbiehame v šiestich lokalitách.

Tento typ žltačky je veľmi nebezpečný a vo svete značne rozšírený. Nákaza sa prenáša infikovanými telesnými tekutinami, a to pri nechránenom pohlavnom styku, krvou pri lekárskych výkonoch pokiaľ nie sú zdravotníci zaočkovaní , pri injekčnom užívaní drog, pri tetovaní, pri pôrode z matky na plod. Tento typ žltačky môže prejsť do chronického štádia, pacient sa úplne neuzdraví a vírus v tele ďalej prežíva. Pacienti s chronickou formou ochorenia sú v riziku vzniku cirhózy pečene a pečeňového karcinómu. Sú tiež zdrojom nákazy pre svoje okolie, najmä rodinných príslušníkov.

Implementácia projektu pozostává z troch fáz:

  • V prvej fáze prebehne distribúcia informácií a zisťovanie predbežného záujmu pomocou zdravotných asistentov.
  • V druhej fáze prebieha testovanie priamo v komunite
  • V tretej fáze klienti s pozitívnym výsledkom podstúpia ďalšie vyšetrenie v špecializovanom zariadení.
  • Liečba bude prebiehať 48 týždňov pod dohľadom zdravotných asistentov.

Naším cieľom je vyliečiť čo najviac pacientov s týmto typom hepatitídy.