Back to projects
2004 / Vzdelávanie

Slovensko – Európa v malom

Slovensko – Európa v malom bol projekt realizovaný v roku 2004 zameraný na prezentáciu Slovenska v krajinách Európskej únie. Hlavným cieľom bolo predstaviť Slovensko ako otvorenú, pútavú a komunikatívnu krajinu a zároveň podporiť znalosť a záujem krajín Európskej únie o neho.

Prezentácia o Slovensku sa uskutočnila postupne v hlavných mestách vybratých krajín Európskej únie. Priamo súvisela so zahraničnopolitickým smerovaním Slovenska, aj s jeho vstupom do EÚ. V tom čase Slovensko, ako mladá krajina, prechádzalo obdobím, kedy bolo vybudovanie jeho obrazu v rámci zahraničnopolitických európskych štruktúr nevyhnutnosťou. Projekt mal od začiatku ambíciu napomáhať vzájomnému spoznávaniu sa a hľadaniu spoločných východísk. Slovensko sme postupne prezentovali ako krajinu otvorenú, atraktívnu, ale aj bezpečnú pre spoluprácu.

Prvú etapu projektu sme začali realizovať v máji roku 2004. Program v každom hlavnom meste pozostával z koncertu a ekonomického fóra. Koncertný program, zostavený z diel Georga Philippa Telemanna, Wolfganga Amadea Mozarta, Petra Zagara a Josepha Haydna s Bratislavským komorným orchestrom a koncertným majstrom Petrom Krajniakom naštudoval dirigent Anton Popovič. Sólistami boli sopranistka Ľubica Vargicová, francúzsky hobojista Francois Leleux a nemecký trubkár Joachim Schäfer so svojim súborom. Dramaturgiu koncertu pripravil muzikológ Adrian Rajter.

V Bruseli vystúpili na fóre s príspevkom napríklad aj Didier Malherbe, riaditeľ odboru komunikácie Federácie belgických podnikateľov, Ivan Korčok, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ivan Štefanec, prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska.

V máji sa prezentácia uskutočnila v Paríži. Súčasťou programu ekonomického fóra boli príspevky Agnes Gaborit, riaditeľa UBIFRANCE a Ivana Mikloša, ministra financií Slovenskej republiky. Okrem iného sa diskutovalo aj o tom, či investovať na Slovensku a aký pohľad na to majú francúzske firmy, ktoré sa už implementovali. Koncom septembra projekt pokračoval v Berlíne. Tentokrát bol ústrednou témou fóra vývoj slovensko – nemeckých ekonomických a politických vzťahov a skúsenosti zahraničných investorov na Slovensku. Na záver roka bol projekt realizovaný aj vo Viedni. Témami fóra boli Slovensko a Rakúsko – susedia a partneri či Príležitosti pre zahraničné investície na Slovensku. So svojimi príspevkami vystúpili napríklad Konstantin Bekos, rakúsky obchodný radca na Slovensku a Delia Meth-Cohn, senior konzultant z The Economist Group.

Fotogaléria: