06. 06. 2022
(137/176)

Pozvánka na podujatie k projektu Misia 1000

Pri príležitosti spustenia aktivít projektu Misia 1000 sa koná v Spišskej Novej Vsi podujatie určené pre všetkých, ktorých zaujíma téma ranej starostlivosti a efektívne prístupy ku starostlivosti v ranom detstve v podmienkach marginalizovaných komunít na Slovensku.

Na pripravovanom podujatí sa bude môcť odborná verejnosť oboznámiť s projektom Misia 1000 a aktivitami babíc. Spoločne, s ďalšími partnermi, upriamiť pozornosť na dôležitosť ranej starostlivosti, špecificky v prostredí marginalizovaných komunít.

Na podujatie, ktoré sa bude konať v utorok 14. júna 2022 o 15.00 hod. v Hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi, je potrebné sa registrovať do nedele 12. júna prostredníctvom online registrácie cez online formulár.

Program Misia 1000 je zameraný na kľúčových prvých 1000 dní od počatia dieťaťa. Prostredníctvom babíc, špecializovaných asistentiek osvety zdravia, buduje komunitné kapacity v oblasti starostlivosti o tehotné ženy počas pobytu v pôrodnici a po ich prepustení. Vytvára komunikačné mosty medzi jednotlivcami a rozvíja vzájomné vzťahy medzi komunitami.

Súčasťou podujatia bude panelová diskusia k ranej starostlivosti a prezentácia pripravovanej celoslovenskej kampane First Years First Priority.

Program podujatia si môžete pozrieť TU.

www.misia1000.acec.sk

Projekt Misia 1000 získal grant v sume 199 000€. Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sume 29 997€. Cieľom projektu je mobilizovať sociálny kapitál a vytvárať kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy a deti z marginalizovaného prostredia.