Tomáš Ondačka

Tomáš Ondačka je geograf so špecifickým zameraním na demografiu. Vyštudoval odbor  Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V doterajšej praxi pôsobil v oblasti projektového manažmentu. Podieľal sa na rôznych projektoch v Arménsku, na Filipínach alebo v Rumunsku. Vyniká najmä v oblasti spracovania historických, demografických a geografických údajov, v projektovom manažmente a tvorbe demografických analýz.

V ACEC pôsobí od roku 2019 a zodpovedá za projekty v oblasti sociálnej inklúzie a rozvoja zdravotnej mediácie.