19. 07. 2013
(14/176)

Návšteva rómskych osád a koordinačné stretnutia

V dňoch 15. – 19. 7. 2013 projektoví manažéri spolu s Phoebe Sun, ktorej niekoľkomesačný pobyt v Asociácii podporuje spoločnosť GlaxoSmithKline a so zástupcom tejto spoločnosti Paulom van Hoff, navštívili 9 rómskych osád v okresoch Poprad, Spišská Nová Ves, Prešov, Kežmarok a Michalovce a zúčastnili sa štyroch koordinačných stretnutí.

img_8556
Návšteva rómskych osád a koordinačné stretnutia

 

V navštívených lokalitách sa oboznámili s prácou zdravotných asistentov, zoznámili sa s niekoľkými starostami obcí a ich skúsenosťami a názormi na riešenie problémov ľudí v osadách, a zhovárali sa aj s obyvateľmi osád o ich každodennom živote. Phoebe Sun sa v Asociácii zaoberá projektom Together for better health a v auguste navštívi ďalšie krajiny spolupracujúce na tejto iniciatíve: Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko, kde získa informácie o snahách inštitúcií v týchto krajinách zlepšiť zdravie Rómov vo vylúčených lokalitách.

Počas rozhovorov a návštev boli naši hostia konfrontovaní so skutočnosťou, že problémy obyvateľov osád sa netýkajú len oblasti zdravia, ale aj vzdelávania, zamestnanosti, bývania, participácie na politickom dianí a ďalších. Odniesli si však veľa pozitívnych dojmov z priateľského a pohostinného prístupu našich hostiteľov. Problémy v osadách sú rôzne, v závislosti od pracovných príležitostí, kvality školy, prístupu k pitnej vode, možností bývania a samozrejme ochoty a vôle samosprávy spolupracovať a pomôcť svojim občanom v núdzi.

img_8578
Zástupcovia spoločnosti GlaxoSmithKline navštívili 9 rómskych osád.

Skúsenosti a nové poznatky získané z týchto lokalít nám všetkým otvorili nové obzory v nachádzaní možných riešení a zmien, ktoré by výrazne zvýšili kvalitu života obyvateľov vylúčených lokalít.

Fotogaléria: