06. 06. 2013
(10/174)

MUDr. Peter Marko – Najčastejšie zdravotné problémy v rómskych osadách

Na Slovensku žije približne 130 tisíc ľudí v podmienkach, ktoré výrazne negatívne ovplyvňujú ich zdravotný stav. Ide najmä  o obyvateľov  segregovaných rómskych komunít a dôsledok sociálnych, finančných a geografických bariér, spolu s ich kultúrnymi tradíciami.

Nízky štandard osobnej a komunálnej hygieny, absencia kanalizácie a prístupu k pitnej vode majú priamy vplyv na šírenie infekčných ochorení a obyvatelia týchto lokalít majú preukázateľne horší prístup k zdravotnej starostlivosti. Zdravie Rómov sa pritom netýka len ich samotných, ale ovplyvňuje celú spoločnosť.

Na to, aké sú najčastejšie zdravotné problémy v osadách, sme sa opýtali doktora Petra Marka.